Yonkers

Langebeesten Energiek

Initiatiefnemers

Gerealiseerd met project: Den Haag Paardenkracht

Totale productie tot op heden:

68.176 kWh

Totale CO2 besparing:
37.497 kg
Initiatiefnemers

Langebeesten Energiek is een coöperatie die zich ten doel stelt om het Oude Centrum in Den Haag energieneutraal te maken, op een leuke en inspirerende manier! Samen zoeken we naar slimme oplossingen om zelf op een gemakkelijke manier energie te besparen of energie op te wekken. We leren van elkaar en van anderen, in gesprek met bewoners, energiecoöperaties, lokale bedrijfjes, experts, de gemeente en woningbouwcorporaties.

Wat we doen:

  • Enthousiasme kweken bij bewoners om energie neutraal te worden
  • Bewustwording en informeren van bewoners en bedrijven
  • De buurt energie neutraal maken d.m.v. individuele en collectieve voorzieningen
  • Besparing op energie, en daardoor op woonkosten
  • De straat laten functioneren als energiebron, en daardoor besparen op woonkosten
  • Hierdoor het hele Oude Centrum een positieve uitstraling geven

Hoe we dat doen:

  • Mensen verbinden
  • Kennis delen
  • ‘Learning by doing’ is ons credo; niet alleen praten, vooral doen!
  • We zien het proces als speelse opgave: transparant, organisch en leuk!

Hiervoor zijn twee werkgroepen gevormd: Zon en Warmte. De werkgroep Zon richt zich in eerste instantie op het realiseren van een zonnedak op het Paard van Troje – Paardenkracht – en het ondersteunen van bewoners. De werkgroep Warmte richt zich op het verkennen van de mogelijkheden voor het benutten van bestaande stadsverwarming en aardwarmte in de Lange Beestenmarkt. Op termijn zijn er natuurlijk nog veel meer dingen mogelijk, denk aan het delen van elektrische auto’s of het gezamenlijk isoleren van woningen.

Hoe werkt het

Op het dak van het Paard passen 156 zonnepanelen, die elk zo’n 250 kWh per jaar opwekken. De jaarlijkse opbrengst wordt geschat op 39.500 kWh. Dit bespaart 21 ton CO2 per jaar. Hiervoor krijgt de coöperatie een bijdrage van het Klimaatfonds, welke wordt verdubbeld door Fonds 1818. Hierdoor wordt het te investeren bedrag voor de leden kleiner.

Je kunt meedoen door zonnepanelen te financieren. Je krijgt dan gedurende tenminste 15 jaar een forse korting op je energierekening én een opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie. Dit noemt men de postcoderoos regeling (zie voor uitleg: postcoderoos). Dat betekent dat alleen bewoners en kleine ondernemers (MKB en ZZP-ers met een kleinverbruikers aansluiting tot 10.000 kWh per jaar) uit de volgende postcodes kunnen meedoen: Postcode 2511, Postcode 2512, Postcode 2513, Postcode 2515, Postcode 2518, Postcode 2525, Postcode 2526 en Postcode 2571.

De kosten zullen ongeveer € 350,- per paneel gaan bedragen. De benodigde inleg heb je (bij de huidige belasting en stroomprijzen) in circa 7 tot 8 jaar terugverdiend. Maar belangrijker: met elk zonnepaneel besparen we bijna 130 kg CO2 uitstoot. Dat dat elk jaar weer!

Locatie Project

Het initiatief Paardenkracht heeft als doel samen energie op te wekken met zonnepanelen bovenop het Paard van Troje. Niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor zonnepanelen. Door samen te investeren in een collectief zonnedak kan iedereen bijdragen aan een duurzame toekomst met schone energie.

Het Paard van Troje is dè poptempel van Den Haag: een centraal gelegen en cultureel pand met en prachtig dak met veel zonpotentie. Het Paard al jaren bezig met verduurzaming. Voor het Paard is het niet lucratief om zelf panelen te plaatsen, zij verdienen dat als grootverbruiker en culturele instelling moeilijk terug. Als duurzame instelling stellen zij hun dak daarom graag open voor een collectief zonnedak van de buurt.

De gemeente Den Haag is eigenaar van het gebouw en stelt het dak beschikbaar. In 2017 heeft Langebeesten Energiek met gemeente Den Haag een overeenkomst gesloten waarin staat dat dit dak minstens 15 jaar gebruikt kan worden tegen een symbolische vergoeding.

Zon op Nederland ondersteunt ons bij de organisatie en realisatie van dit zonnedak met kennis, kunde en hulpmiddelen. In de lente van 2018 hopen we het zonnedak feestelijk te kunnen openen. Elders op deze pagina kunt u zich voorinschrijven voor het project, zie blokje inschrijving. Er valt nog zoveel zonnestroom te oogsten! Laten we het samen doen!

Meedoen, aanmelden & inschrijven

Meedoen is eenvoudig: je wordt lid van coöperatie Langebeesten Energiek en geeft aan met hoeveel zonnepanelen je zou willen participeren. Je wordt uitgenodigd voor informatieavonden en krijgt uitleg over hoe het werkt en wat er van je verwacht wordt. Het leuke van een coöperatie is: we doen het samen!

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina en meld u dan geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland en vervolgens kunt u zich (voor-)inschrijven voor Paardenkracht; het eerste project van Langebeesten Energiek.

Meer over Langebeesten Energiek

De Coöperatie Langebeesten Energiek is opgericht in 2015 en werkt onder andere samen met de Groene Regentes en Buurt Energie Statenkwartier.
Voorzitter: Noud te Riele
Secretaris: Heb je zin om mee te doen als secretaris: neem contact op!
Penningmeester: Willem Oosting
Werkgroep Zon / Paardenkracht: Willem Oosting, Noud te Riele & Iris Schutten

Contact: Noud te Riele 06-10881669 & langebeestenenergiek@gmail.com
Facebook: Facebook Langebeesten Energiek
YouTube: Langebeesten Energiek