Actualiseren gegevens leden

Vooropgesteld: ieder lid is zelf verantwoordelijk voor correcte gegevens en verklaart naar de energieleveranciers toe dat de gegevens die zij aanleveren correct zijn! Het is voor een snelle afhandeling van de teruggave energiebelasting daarom van het grootste belang dat de gegevens van u accuraat en volledig zijn. Indien dat niet zo is, heeft dit consequenties voor het moment waarop de creditering uitgevoerd kan worden.

NB: indien u gedurende het jaar bent overgestapt naar een andere energie leverancier, heeft dit consequenties voor de rapportage naar twee leveranciers.

Om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen, is begin december iedereen die in OZON geregistreerd staat gevraagd zijn of haar gegevens te controleren en waar nodig aan te passen. 

Rapportage EB-claim

De vanuit OZON aangeleverde bestanden worden door de desbetreffende type-1 energieleverancier vergeleken met hun eigen gegevens. Alle discrepanties worden terug gerapporteerd naar de supportgroep van OZON. NB: elke leverancier krijgt alleen informatie over die klanten/leden die aangegeven hebben klant te zijn bij de betreffende leverancier.

NB: Er vindt alleen controle bij type-1 leveranciers plaats. Indien leden bij een type-2 of zelfs type-3 leverancier zitten, kan geen controle plaatsvinden. Indien leden dan niet de juiste gegevens hebben vastgelegd, kan dit leiden tot een afwijzing van een voucher door de betreffende leverancier.

Rapportage margevergoedingen (bonussen)

De type 1a leveranciers keren alleen margevergoedingen uit aan Zon op Nederland (en uw coöperatie) indien u volgens hun gegevens daarvoor in aanmerking komen. Ook hiervoor is correcte informatie van groot belang.

Communicatie over foutieve gegevens

Indien u klant bent bij een ‘type-1’ leverancier, en deze afwijkingen constateert tussen de bij hen bekend staande gegevens en de door u ingevoerde gegevens, zullen zij dit melden aan het OZON-supportteam. Deze zullen in dat geval met het bestuur van uw coöperaties contact opnemen over de geconstateerde afwijkingen en hen verzoeken dit samen met u aan te passen in OZON.

Gecorrigeerde rapportage

Als alles door alle leden is aangepast, wordt er een gecorrigeerde rapportage aangeleverd aan de energieleveranciers. Die zullen deze opnieuw vergelijken met hun eigen gegevens om te controleren of alle geconstateerde afwijkingen zijn verholpen en/of gecorrigeerd.