Yonkers

Cohesie Heiloo

Opbrengsten

Gerealiseerde productie door Coöperatie Cohesie Heiloo U.A.

Gerealiseerd met coöperatie: Coöperatie Cohesie Heiloo U.A.
Totale productie sinds 01-03-2017: 446.321 kWh
Totale CO2 besparing sinds 01-03-2017: 245.477 kg
2019: 208.128 kWh
2018: 172.846 kWh
2017: 65.348 kWh
Gerealiseerd met dit project: Heiloo Vennewater
Totale productie sinds 01-03-2017: 201.231 kWh
Totale CO2 besparing sinds 01-03-2017: 110.677 kg
2019: 65.182 kWh
2018: 71.346 kWh
2017: 64.703 kWh
Gerealiseerd met dit project: Heiloo BOR
Totale productie sinds 28-11-2017: 103.050 kWh
Totale CO2 besparing sinds 28-11-2017: 56.677 kg
2019: 47.641 kWh
2018: 54.764 kWh
2017: 645 kWh
Gerealiseerd met dit project: Heiloo BOR II
Totale productie sinds 25-05-2018: 114.323 kWh
Totale CO2 besparing sinds 25-05-2018: 62.878 kg
2019: 67.587 kWh
2018: 46.736 kWh
Gerealiseerd met dit project: Heiloo GGZ
Totale productie sinds 24-05-2019: 27.718 kWh
Totale CO2 besparing sinds 24-05-2019: 15.245 kg
2019: 27.718 kWh
Initiatiefnemers

Cohesie Heiloo is opgericht door de vrijwilligers van de vereniging Heiloo Energie. Het hoofddoel van Cohesie Heiloo is in eigen gemeente duurzaam energie op te wekken en op te slaan. We streven naar 10% duurzame energie in 2020 door middel van zonne-, wind of waterenergie.

Zowel door particulieren (op eigen dak/terrein voor eigen gebruik) als door de coöperatie (voor deelnemers) of in gemengde vormen. Duurzame energie gaat ook over besparen en efficiënt gebruik. Dat zijn tastbare zaken voor vandaag en morgen.

Voor de collectieve zonnestroom projecten stelt de gemeente Heiloo daken beschikbaar en ondersteunt Zon op Nederland ons met kennis, kunde en hulpmiddelen.

Hoe werkt het

Cohesie Heiloo richt zich dus in eerste instantie op daken van de gemeente voor mensen die geen eigen dak kunnen gebruiken. Alle inwoners van Heiloo kunnen dus meedoen. Je kunt in de projecten van de coöperatie participeren door zonnepanelen te financieren. Je krijgt dan gedurende tenminste 15 jaar een forse korting op je energierekening én een opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie. Dit noemt men de postcoderoos regeling (zie voor uitleg: postcoderoos).

De kosten zullen circa € 350,- per paneel gaan bedragen. De benodigde inleg heb je (bij de huidige belasting en stroomprijzen) in circa 7 tot 8 jaar terugverdiend en daarna is het kassa!

Maar net zo belangrijk : met elk zonnepaneel besparen we bijna 130 kg CO2 uitstoot en dat elk jaar weer!
Wil je meedoen? Schrijf je dan in (zie blokje inschrijving). Realiseer je wel dat je niet meer stroom kunt verrekenen dan je verbruikt. Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kWh per jaar en een paneel wekt ongeveer 270 kWh op. Dus dan heb je aan 13 panelen genoeg!

Aanmelden / inschrijven

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina en meld u dan geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland en vervolgens kunt u zich (voor)inschrijven voor een project van Cohesie Heiloo.

Meedoen

Meedoen is eenvoudig: je wordt lid van coöperatie Cohesie Heiloo en geeft aan met hoeveel zonnepanelen je zou willen participeren in een van de projecten. Je wordt uitgenodigd voor informatieavonden en krijgt uitleg over hoe het werkt en wat er van je verwacht wordt. Het leuke van een coöperatie is: we doen het samen!

Locatie Project

De gemeente Heiloo heeft beloofd daken van gemeentelijke gebouwen beschikbaar te stellen aan Cohesie Heiloo. Op dit moment zijn al 3 daken in gebruik, waardoor 87 inwoners die geen eigen (of geschikt) dak hebben samen toch 715 zonnepanelen konden laten installeren.

Het 4e project van Cohesie is in gang gezet. U kunt zich elders op deze pagina voor-inschrijven voor het project. Er valt nog zoveel zonnestroom te oogsten! Laten we het samen doen!