Contributie Energie Samen

Op 27 september is er een ALV van Energie Samen geweest. Een van de agendapunten was aanpassing van de contributietarieven en -structuur. Hierover ontstond enige verwarring die we hier graag verhelderen. Alle leden hebben op 3 oktober 2019 een brief ontvangen waarin het volgende is toegelicht:

Voor de duidelijkheid: voor de Zon op coöperaties die juni 2018, ten tijde van het besluit om op te gaan in RescoopNL, nu Energie Samen, lid waren van Zon op Nederland geldt dat zij tot 3 jaar na de stap om samen te gaan dezelfde contributie blijven betalen. Dat betekent dat dit tarief nog 2 jaar gehandhaafd blijft. 
De werkgroep Integratie bespreekt met Energie Samen wat er daarna met de contributie moet gebeuren, in overleg met de (oude) Zon op Nederland leden. Het is duidelijk dat voor € 25 per jaar er niet heel veel diensten geboden kunnen worden. Daarom wordt gekeken naar een manier waarop gefaciliteerd kan worden dat coöperaties van elkaars kennis en vaardigheden gebruik kunnen maken. Bijvoorbeeld door elkaar gemakkelijk vragen te kunnen stellen, kennis met elkaar te delen en rondom thema’s die belangrijk voor ons zijn kennis/werkgroepen te organiseren. Ook kan worden nagegaan in hoeverre het mogelijk is om additionele diensten af te nemen die niet op basis van de contributie worden geleverd. Duidelijk is dat we als zon op coöperaties daar zelf de schouders onder moeten zetten. datum: 3 oktober 2019, Geert Jan Stolk