Commissie Zon (op Nederland) binnen EnergieSamen

We richten een ZoN-commissie op binnen Energie Samen. Deze richt zich op alle praktische zaken voor de Postcoderoos-zoncollectieven. We denken aan: een werkgroep financiën/ penningmeestersoverleg, vraagbaak, een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen. De commissie zet het werk voort van de werkgroep Integratie die zich inzette voor een soepele overgang naar de coöperatie Energie Samen.

Deze commissie is bedoeld voor alle postcoderoos-coöperaties van Energie Samen. Voor alle (oude) Zon op Nederland leden die gebruik maken van het administratiesysteem OZON en de dienstverlening van Bron van Zon Werkt, vormen we een aparte gebruikersgroep.

De ZoN-commissie Energie Samen (voormalige werkgroep integratie) bestaat momenteel uit: Geert Jan Stolk (voormalig voorzitter Zon op Nederland), Jan Koster (Zon op Voorschoten), Willem de Vries (Zon op Waterland), Tim Pelsma (Zon op Waternet), Henk Doorenspleet (Zon op Kerschoten&De Naald), Anne Marieke Schwencke (Zon op Leiden) en Jooske de Graaf (Zon op Ronde Venen)