Yonkers

Nieuws

21 januari 2020

Tijd voor de jaarlijkse verrekening van de energiebelasting

Het is tijd voor de jaarlijkse verrekening van de energiebelasting. Leden van uw coöperaties komen in aanmerking voor een verlaagd tarief op de energiebelasting als ze meedoen in een van uw projecten.

Maakt u gebruik van de diensten van Energie Samen/ Zon op Nederland (ZoN)? Dan zorgt Energie Samen voor de automatische verrekening met de (meeste) energieleveranciers. Dit gaat in de vorm van een jaarlijkse rapportage vanuit het administratiesysteem OZON aan de energieleveranciers. Een keer per jaar maken we de balans op met de energieleveranciers, die vervolgens de teruggave verrekenen via de energierekening van de leden.

Kloppen alle gegevens nog?

Voor de verrekening is het van groot belang dat alle gegevens van de leden correct zijn. Klopt de leverancier nog? Is een lid het afgelopen jaar overgestapt naar een andere leverancier? Het is belangrijk dat alle wijzigingen bekend zijn. Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de gegevens. Roep uw leden dan ook op om hun gegevens te checken. In december hebben alle leden ook een mail ontvangen vanuit OZON met het verzoek om de gegeven te controleren.

Wat is de planning?

  • december 2019: eerste oproep aan leden om gegevens te controleren.
  • januari 2020: herhaalde oproep aan leden.
  • 31 januari 2020: deadline voor wijziging gegevens.
  • Eind februari: Energie Samen/ ZoN stuurt conceptrapport ter goedkeuring naar bestuur van de coöperaties. Het bestuur geeft akkoord na controle.
  • medio maart: Energie Samen/ ZoN stuurt rapportage naar energieleveranciers (type 1).
  • medio maart: Energie Samen/ ZoN zorgt voor vouchers voor leden die klant zijn bij andere leveranciers (type 2 en 3). Lid stuurt de voucher zelf naar de energieleverancier.
  • april-juni: Teruggave via een creditfactuur of op de jaarrekening van de energieleveranciers. Het exacte moment hangt af van de energieleverancier van het lid.

Meer informatie?

Bestuurder: Meer informatie over de procedure vindt u in het volgende document: Procedure t.b.v actualiseren gegevens leden. (Zie ook op de Gebruikerspagina onder het tabblad Bestuursinfo bij Hulpbestanden).

Nieuwe tarieven Greenchoice verkoop coöperatie-stroom

De nieuwe tarieven van Greenchoice voor de verkoop van de stroom voor het eerste halfjaar 2020 (januari tm juni) zijn bekend.

HoogtariefLaagtarief
Verkoopprijs Greenchoice per kWh € 0,06904€ 0,05598

Op basis van een vuistregel van het hoog/laag-ratio (indicatief dus) komt het neer op circa. 6,5 cent ex btw per kWh.

21 december 2019

Zon op Nederland formule van Energie Samen

Heb jij als coöperatie of initiatief een of meer zonnedaken in de buurt of wil je die ontwikkelen? Dan is onze Zon op Nederland (ZoNL)-formule iets voor jou! We bieden een menukaart met opties zodat je zelf bepaalt wat je zelf wilt doen en waar je hulp bij nodig hebt.  Op de website van Energie Samen vind je meer informatie over de Zon op Nederland-formule.

Energie Samen ondersteunt met:

  • Projectbegeleiding
  • Financiële diensten
  • Leden-en projectadministratie met geautomatiseerde verrekening van het verlaagd tarief via het administratiesysteem OZON

Interesse? Heb je vragen? Neem dan contact op met Energie Samen: projectbureau@energiesamen.nu.

22 oktober 2019

VPB aangifte: oproep aan penningmeesters

Beste Penningmeester,

Voor 1 november 2019 dient het jaarwerk over 2018 in Visionplanner vastgesteld te worden. Mocht dit voor de betreffende coöperatie nog niet zijn gebeurd, dan kan er contact opgenomen worden met @Support | Zon Op Nederland | Energie Samen .

Daarnaast moet voor 1 november de aangifte vennootschapsbelasting ingediend zijn bij de belastingdienst. Deze kunnen wij indienen wanneer het jaarwerk is vastgesteld. Wij hebben nog niet van alle coöperaties te horen gekregen of wij deze aangifte moeten indienen. Graag horen wij nog of wij de aangifte wel of niet moeten indienen voor de coöperatie. Voordat wij de aangifte kunnen indienen hebben we nog een aantal stukken nodig, zie hiervoor onderstaande overzicht. Graag mailen naar  @Mailbox Financieelenergiesamen/Vanhier met @Support | Zon Op Nederland | Energie Samen in de CC.

–           Akte van oprichting

–           Eventueel overeenkomsten subsidie

–           Eventuele statutenwijziging

–           Overeenkomst coöperatie en de leden (1 voorbeeld is voldoende)

–          Eventuele opgave van verstrekte vrijwilligersvergoeding (aan het bestuur)

–           Notulen vaststelling ledenbijdragen

–           VPB aangifte 2017

Hierna kunnen wij de vpb aangifte indienen. Alvast bedankt.

EnergieSamen/ VanHier Bram Karels 

bkarels@vanhier.nl 

Telefoon +31 (0)72 505 70 00

9 oktober 2019

We zijn samen de coöperatie Energie Samen

We vormen samen de coöperatie. Dus we kunnen je hulp zeker gebruiken. Heb je suggesties, wensen en behoeften en wil je zelf ook helpen om de coöperatieve beweging sterker te maken? Laat het weten: geertjan@zonopnederland.nl.

Verzekeringen

Met Energie Samen hebben we informatie over verzekeringen voor verschillende typen coöperaties op een rij gezet: starter, coöperatie met geen of weinig bedrijfsmatige activiteit, coöperatie met bedrijfsmatige opzet of coöperatie als bedrijf. Als lid van Energie Samen kun je gebruik maken van een collectieve bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Vraag het na bij support@energiesamen.nu. Het bleek helaas niet mogelijk om collectieve verzekeringen voor schade aan de zonne-installatie en bedrijfsaansprakelijkheid af te sluiten. Deze verzekeringen zijn prijzig, maar wel noodzakelijk.

Lees voor meer informatie op de websites van:

Energie Samen: verzekeringen en je (postcoderoos)coöperatie

HIER opgewekt: Verzekeren: Bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheid

Een eigen website voor de leden

De ‘landingspagina’s’ van lokale coöperaties op de site van Zon op Nederland moeten helaas verdwijnen. Om de verdenking van ‘financiële of beleggingsdiensten’ te voorkomen stelt de AFM (Authoriteit Financiële Markten) zich op het standpunt dat dergelijke pagina’s moeten worden opgeheven. Per 1 december 2019 verwijderen we daarom de landingspagina’s die er nu nog zijn. Leden hebben daar eerder bericht over ontvangen.

Uiteraard is het belangrijk dat de leden van je coöperatie de ‘gebruikerspagina’s’ kunnen blijven vinden. Daarvoor zijn drie opties:

1. Als je coöperatie al een eigen site heeft maar nog geen koppeling naar de gebruikerspagina (OZON), voeg dan de koppeling aan de site toe, of laat dat door een webbouwer doen;

2. Maak met behulp van een webbouwpakket of een webbouwer een nieuwe pagina of (mini)site en breng die onder bij een host, op de pagina voeg je een koppeling toe naar de gebruikerspagina (link naar OZON);

3. Maak gebruik van het aanbod van Bron van Zon Werkt om een pagina/minisite te bouwen met een koppeling naar de gebruikerspagina, kosten € 450 excl btw en € 45 voor de hosting per jaar. Zie voorbeelden: zonopstadshoevetinteltuin, zonopheusden en zonopmarken.

Website Zon op Nederland nog een tijdje in de lucht

Voorlopig blijft de website van Zon op Nederland nog in de lucht. Formeel is de website overgedragen aan Energie Samen. Totdat er een nieuwe website van Energie Samen is met ook ruimte voor informatie over en voor zonnecollectieven, kunnen we de site zonopnederland.nl blijven gebruiken. Er is inmiddels een nieuwspagina toegevoegd en een FAQ voor coöperaties die gebruikmaken van OZON. Heb je nieuws, mededeling of wil je graag dat iets online komt. Laat het weten aan geertjan@zonopnederland.nl.

Commissie Zon (op Nederland) binnen EnergieSamen

We richten een ZoN-commissie op binnen Energie Samen. Deze richt zich op alle praktische zaken voor de Postcoderoos-zoncollectieven. We denken aan: een werkgroep financiën/ penningmeestersoverleg, vraagbaak, een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen. De commissie zet het werk voort van de werkgroep Integratie die zich inzette voor een soepele overgang naar de coöperatie Energie Samen.

Deze commissie is bedoeld voor alle postcoderoos-coöperaties van Energie Samen. Voor alle (oude) Zon op Nederland leden die gebruik maken van het administratiesysteem OZON en de dienstverlening van Bron van Zon Werkt, vormen we een aparte gebruikersgroep.

De ZoN-commissie Energie Samen (voormalige werkgroep integratie) bestaat momenteel uit: Geert Jan Stolk (voormalig voorzitter Zon op Nederland), Jan Koster (Zon op Voorschoten), Willem de Vries (Zon op Waterland), Tim Pelsma (Zon op Waternet), Henk Doorenspleet (Zon op Kerschoten&De Naald), Anne Marieke Schwencke (Zon op Leiden) en Jooske de Graaf (Zon op Ronde Venen)

Contributie Energie Samen

Op 27 september is er een ALV van Energie Samen geweest. Een van de agendapunten was aanpassing van de contributietarieven en -structuur. Hierover ontstond enige verwarring die we hier graag verhelderen. Alle leden hebben op 3 oktober 2019 een brief ontvangen waarin het volgende is toegelicht:

Voor de duidelijkheid: voor de Zon op coöperaties die juni 2018, ten tijde van het besluit om op te gaan in RescoopNL, nu Energie Samen, lid waren van Zon op Nederland geldt dat zij tot 3 jaar na de stap om samen te gaan dezelfde contributie blijven betalen. Dat betekent dat dit tarief nog 2 jaar gehandhaafd blijft. 
De werkgroep Integratie bespreekt met Energie Samen wat er daarna met de contributie moet gebeuren, in overleg met de (oude) Zon op Nederland leden. Het is duidelijk dat voor € 25 per jaar er niet heel veel diensten geboden kunnen worden. Daarom wordt gekeken naar een manier waarop gefaciliteerd kan worden dat coöperaties van elkaars kennis en vaardigheden gebruik kunnen maken. Bijvoorbeeld door elkaar gemakkelijk vragen te kunnen stellen, kennis met elkaar te delen en rondom thema’s die belangrijk voor ons zijn kennis/werkgroepen te organiseren. Ook kan worden nagegaan in hoeverre het mogelijk is om additionele diensten af te nemen die niet op basis van de contributie worden geleverd. Duidelijk is dat we als zon op coöperaties daar zelf de schouders onder moeten zetten. datum: 3 oktober 2019, Geert Jan Stolk