Yonkers

Algemeen

21 januari 2020

Tijd voor de jaarlijkse verrekening van de energiebelasting

Het is tijd voor de jaarlijkse verrekening van de energiebelasting. Leden van uw coöperaties komen in aanmerking voor een verlaagd tarief op de energiebelasting als ze meedoen in een van uw projecten.

Maakt u gebruik van de diensten van Energie Samen/ Zon op Nederland (ZoN)? Dan zorgt Energie Samen voor de automatische verrekening met de (meeste) energieleveranciers. Dit gaat in de vorm van een jaarlijkse rapportage vanuit het administratiesysteem OZON aan de energieleveranciers. Een keer per jaar maken we de balans op met de energieleveranciers, die vervolgens de teruggave verrekenen via de energierekening van de leden.

Kloppen alle gegevens nog?

Voor de verrekening is het van groot belang dat alle gegevens van de leden correct zijn. Klopt de leverancier nog? Is een lid het afgelopen jaar overgestapt naar een andere leverancier? Het is belangrijk dat alle wijzigingen bekend zijn. Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de gegevens. Roep uw leden dan ook op om hun gegevens te checken. In december hebben alle leden ook een mail ontvangen vanuit OZON met het verzoek om de gegeven te controleren.

Wat is de planning?

  • december 2019: eerste oproep aan leden om gegevens te controleren.
  • januari 2020: herhaalde oproep aan leden.
  • 31 januari 2020: deadline voor wijziging gegevens.
  • Eind februari: Energie Samen/ ZoN stuurt conceptrapport ter goedkeuring naar bestuur van de coöperaties. Het bestuur geeft akkoord na controle.
  • medio maart: Energie Samen/ ZoN stuurt rapportage naar energieleveranciers (type 1).
  • medio maart: Energie Samen/ ZoN zorgt voor vouchers voor leden die klant zijn bij andere leveranciers (type 2 en 3). Lid stuurt de voucher zelf naar de energieleverancier.
  • april-juni: Teruggave via een creditfactuur of op de jaarrekening van de energieleveranciers. Het exacte moment hangt af van de energieleverancier van het lid.

Meer informatie?

Bestuurder: Meer informatie over de procedure vindt u in het volgende document: Procedure t.b.v actualiseren gegevens leden. (Zie ook op de Gebruikerspagina onder het tabblad Bestuursinfo bij Hulpbestanden).

Nieuwe tarieven Greenchoice verkoop coöperatie-stroom

De nieuwe tarieven van Greenchoice voor de verkoop van de stroom voor het eerste halfjaar 2020 (januari tm juni) zijn bekend.

HoogtariefLaagtarief
Verkoopprijs Greenchoice per kWh € 0,06904€ 0,05598

Op basis van een vuistregel van het hoog/laag-ratio (indicatief dus) komt het neer op circa. 6,5 cent ex btw per kWh.

21 december 2019

Zon op Nederland formule van Energie Samen

Heb jij als coöperatie of initiatief een of meer zonnedaken in de buurt of wil je die ontwikkelen? Dan is onze Zon op Nederland (ZoNL)-formule iets voor jou! We bieden een menukaart met opties zodat je zelf bepaalt wat je zelf wilt doen en waar je hulp bij nodig hebt.  Op de website van Energie Samen vind je meer informatie over de Zon op Nederland-formule.

Energie Samen ondersteunt met:

  • Projectbegeleiding
  • Financiële diensten
  • Leden-en projectadministratie met geautomatiseerde verrekening van het verlaagd tarief via het administratiesysteem OZON

Interesse? Heb je vragen? Neem dan contact op met Energie Samen: projectbureau@energiesamen.nu.

9 oktober 2019

We zijn samen de coöperatie Energie Samen

We vormen samen de coöperatie. Dus we kunnen je hulp zeker gebruiken. Heb je suggesties, wensen en behoeften en wil je zelf ook helpen om de coöperatieve beweging sterker te maken? Laat het weten: geertjan@zonopnederland.nl.

Een eigen website voor de leden

De ‘landingspagina’s’ van lokale coöperaties op de site van Zon op Nederland moeten helaas verdwijnen. Om de verdenking van ‘financiële of beleggingsdiensten’ te voorkomen stelt de AFM (Authoriteit Financiële Markten) zich op het standpunt dat dergelijke pagina’s moeten worden opgeheven. Per 1 december 2019 verwijderen we daarom de landingspagina’s die er nu nog zijn. Leden hebben daar eerder bericht over ontvangen.

Uiteraard is het belangrijk dat de leden van je coöperatie de ‘gebruikerspagina’s’ kunnen blijven vinden. Daarvoor zijn drie opties:

1. Als je coöperatie al een eigen site heeft maar nog geen koppeling naar de gebruikerspagina (OZON), voeg dan de koppeling aan de site toe, of laat dat door een webbouwer doen;

2. Maak met behulp van een webbouwpakket of een webbouwer een nieuwe pagina of (mini)site en breng die onder bij een host, op de pagina voeg je een koppeling toe naar de gebruikerspagina (link naar OZON);

3. Maak gebruik van het aanbod van Bron van Zon Werkt om een pagina/minisite te bouwen met een koppeling naar de gebruikerspagina, kosten € 450 excl btw en € 45 voor de hosting per jaar. Zie voorbeelden: zonopstadshoevetinteltuin, zonopheusden en zonopmarken.

Website Zon op Nederland nog een tijdje in de lucht

Voorlopig blijft de website van Zon op Nederland nog in de lucht. Formeel is de website overgedragen aan Energie Samen. Totdat er een nieuwe website van Energie Samen is met ook ruimte voor informatie over en voor zonnecollectieven, kunnen we de site zonopnederland.nl blijven gebruiken. Er is inmiddels een nieuwspagina toegevoegd en een FAQ voor coöperaties die gebruikmaken van OZON. Heb je nieuws, mededeling of wil je graag dat iets online komt. Laat het weten aan geertjan@zonopnederland.nl.

30 september 2019

Zon op Nederland Nieuwsdienst

Beste leden vanaf heden is de Zon op Nederland Nieuwsdienst actief.

26 juni 2019

Laatste ALV Zon op Nederland 26 juni 2019

Het verslag van de ALV van Zon op Nederland op 26 juni 2019 is aan alle Zon op Nederland leden gestuurd (3 oktober 2019). Niet ontvangen? Laat het weten aan Geert Jan Stolk (voorzitter): geertjan@zonopnederland.nl. Dank aan secretaris Jan Koster voor het heldere verslag. De beoordeling van de jaar- en eindcijfers van Zon op Nederland door de kascommissie volgt nog. Er zijn nog wat laatste betalingen/inkomsten zodra die zijn afgehandeld kan de kascommissie haar werk doen.

Verslag ALV