Yonkers

Coöperaties

21 december 2019

Zon op Nederland formule van Energie Samen

Heb jij als coöperatie of initiatief een of meer zonnedaken in de buurt of wil je die ontwikkelen? Dan is onze Zon op Nederland (ZoNL)-formule iets voor jou! We bieden een menukaart met opties zodat je zelf bepaalt wat je zelf wilt doen en waar je hulp bij nodig hebt.  Op de website van Energie Samen vind je meer informatie over de Zon op Nederland-formule.

Energie Samen ondersteunt met:

  • Projectbegeleiding
  • Financiële diensten
  • Leden-en projectadministratie met geautomatiseerde verrekening van het verlaagd tarief via het administratiesysteem OZON

Interesse? Heb je vragen? Neem dan contact op met Energie Samen: projectbureau@energiesamen.nu.

9 oktober 2019

We zijn samen de coöperatie Energie Samen

We vormen samen de coöperatie. Dus we kunnen je hulp zeker gebruiken. Heb je suggesties, wensen en behoeften en wil je zelf ook helpen om de coöperatieve beweging sterker te maken? Laat het weten: geertjan@zonopnederland.nl.

Een eigen website voor de leden

De ‘landingspagina’s’ van lokale coöperaties op de site van Zon op Nederland moeten helaas verdwijnen. Om de verdenking van ‘financiële of beleggingsdiensten’ te voorkomen stelt de AFM (Authoriteit Financiële Markten) zich op het standpunt dat dergelijke pagina’s moeten worden opgeheven. Per 1 december 2019 verwijderen we daarom de landingspagina’s die er nu nog zijn. Leden hebben daar eerder bericht over ontvangen.

Uiteraard is het belangrijk dat de leden van je coöperatie de ‘gebruikerspagina’s’ kunnen blijven vinden. Daarvoor zijn drie opties:

1. Als je coöperatie al een eigen site heeft maar nog geen koppeling naar de gebruikerspagina (OZON), voeg dan de koppeling aan de site toe, of laat dat door een webbouwer doen;

2. Maak met behulp van een webbouwpakket of een webbouwer een nieuwe pagina of (mini)site en breng die onder bij een host, op de pagina voeg je een koppeling toe naar de gebruikerspagina (link naar OZON);

3. Maak gebruik van het aanbod van Bron van Zon Werkt om een pagina/minisite te bouwen met een koppeling naar de gebruikerspagina, kosten € 450 excl btw en € 45 voor de hosting per jaar. Zie voorbeelden: zonopstadshoevetinteltuin, zonopheusden en zonopmarken.

Website Zon op Nederland nog een tijdje in de lucht

Voorlopig blijft de website van Zon op Nederland nog in de lucht. Formeel is de website overgedragen aan Energie Samen. Totdat er een nieuwe website van Energie Samen is met ook ruimte voor informatie over en voor zonnecollectieven, kunnen we de site zonopnederland.nl blijven gebruiken. Er is inmiddels een nieuwspagina toegevoegd en een FAQ voor coöperaties die gebruikmaken van OZON. Heb je nieuws, mededeling of wil je graag dat iets online komt. Laat het weten aan geertjan@zonopnederland.nl.

Commissie Zon (op Nederland) binnen EnergieSamen

We richten een ZoN-commissie op binnen Energie Samen. Deze richt zich op alle praktische zaken voor de Postcoderoos-zoncollectieven. We denken aan: een werkgroep financiën/ penningmeestersoverleg, vraagbaak, een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen. De commissie zet het werk voort van de werkgroep Integratie die zich inzette voor een soepele overgang naar de coöperatie Energie Samen.

Deze commissie is bedoeld voor alle postcoderoos-coöperaties van Energie Samen. Voor alle (oude) Zon op Nederland leden die gebruik maken van het administratiesysteem OZON en de dienstverlening van Bron van Zon Werkt, vormen we een aparte gebruikersgroep.

De ZoN-commissie Energie Samen (voormalige werkgroep integratie) bestaat momenteel uit: Geert Jan Stolk (voormalig voorzitter Zon op Nederland), Jan Koster (Zon op Voorschoten), Willem de Vries (Zon op Waterland), Tim Pelsma (Zon op Waternet), Henk Doorenspleet (Zon op Kerschoten&De Naald), Anne Marieke Schwencke (Zon op Leiden) en Jooske de Graaf (Zon op Ronde Venen)

Contributie Energie Samen

Op 27 september is er een ALV van Energie Samen geweest. Een van de agendapunten was aanpassing van de contributietarieven en -structuur. Hierover ontstond enige verwarring die we hier graag verhelderen. Alle leden hebben op 3 oktober 2019 een brief ontvangen waarin het volgende is toegelicht:

Voor de duidelijkheid: voor de Zon op coöperaties die juni 2018, ten tijde van het besluit om op te gaan in RescoopNL, nu Energie Samen, lid waren van Zon op Nederland geldt dat zij tot 3 jaar na de stap om samen te gaan dezelfde contributie blijven betalen. Dat betekent dat dit tarief nog 2 jaar gehandhaafd blijft. 
De werkgroep Integratie bespreekt met Energie Samen wat er daarna met de contributie moet gebeuren, in overleg met de (oude) Zon op Nederland leden. Het is duidelijk dat voor € 25 per jaar er niet heel veel diensten geboden kunnen worden. Daarom wordt gekeken naar een manier waarop gefaciliteerd kan worden dat coöperaties van elkaars kennis en vaardigheden gebruik kunnen maken. Bijvoorbeeld door elkaar gemakkelijk vragen te kunnen stellen, kennis met elkaar te delen en rondom thema’s die belangrijk voor ons zijn kennis/werkgroepen te organiseren. Ook kan worden nagegaan in hoeverre het mogelijk is om additionele diensten af te nemen die niet op basis van de contributie worden geleverd. Duidelijk is dat we als zon op coöperaties daar zelf de schouders onder moeten zetten. datum: 3 oktober 2019, Geert Jan Stolk

26 juni 2019

Laatste ALV Zon op Nederland 26 juni 2019

Het verslag van de ALV van Zon op Nederland op 26 juni 2019 is aan alle Zon op Nederland leden gestuurd (3 oktober 2019). Niet ontvangen? Laat het weten aan Geert Jan Stolk (voorzitter): geertjan@zonopnederland.nl. Dank aan secretaris Jan Koster voor het heldere verslag. De beoordeling van de jaar- en eindcijfers van Zon op Nederland door de kascommissie volgt nog. Er zijn nog wat laatste betalingen/inkomsten zodra die zijn afgehandeld kan de kascommissie haar werk doen.

Verslag ALV