Yonkers

Zon op Nederland

9 oktober 2019

Website Zon op Nederland nog een tijdje in de lucht

Voorlopig blijft de website van Zon op Nederland nog in de lucht. Formeel is de website overgedragen aan Energie Samen. Totdat er een nieuwe website van Energie Samen is met ook ruimte voor informatie over en voor zonnecollectieven, kunnen we de site zonopnederland.nl blijven gebruiken. Er is inmiddels een nieuwspagina toegevoegd en een FAQ voor coöperaties die gebruikmaken van OZON. Heb je nieuws, mededeling of wil je graag dat iets online komt. Laat het weten aan geertjan@zonopnederland.nl.

Commissie Zon (op Nederland) binnen EnergieSamen

We richten een ZoN-commissie op binnen Energie Samen. Deze richt zich op alle praktische zaken voor de Postcoderoos-zoncollectieven. We denken aan: een werkgroep financiën/ penningmeestersoverleg, vraagbaak, een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen. De commissie zet het werk voort van de werkgroep Integratie die zich inzette voor een soepele overgang naar de coöperatie Energie Samen.

Deze commissie is bedoeld voor alle postcoderoos-coöperaties van Energie Samen. Voor alle (oude) Zon op Nederland leden die gebruik maken van het administratiesysteem OZON en de dienstverlening van Bron van Zon Werkt, vormen we een aparte gebruikersgroep.

De ZoN-commissie Energie Samen (voormalige werkgroep integratie) bestaat momenteel uit: Geert Jan Stolk (voormalig voorzitter Zon op Nederland), Jan Koster (Zon op Voorschoten), Willem de Vries (Zon op Waterland), Tim Pelsma (Zon op Waternet), Henk Doorenspleet (Zon op Kerschoten&De Naald), Anne Marieke Schwencke (Zon op Leiden) en Jooske de Graaf (Zon op Ronde Venen)

Contributie Energie Samen

Op 27 september is er een ALV van Energie Samen geweest. Een van de agendapunten was aanpassing van de contributietarieven en -structuur. Hierover ontstond enige verwarring die we hier graag verhelderen. Alle leden hebben op 3 oktober 2019 een brief ontvangen waarin het volgende is toegelicht:

Voor de duidelijkheid: voor de Zon op coöperaties die juni 2018, ten tijde van het besluit om op te gaan in RescoopNL, nu Energie Samen, lid waren van Zon op Nederland geldt dat zij tot 3 jaar na de stap om samen te gaan dezelfde contributie blijven betalen. Dat betekent dat dit tarief nog 2 jaar gehandhaafd blijft. 
De werkgroep Integratie bespreekt met Energie Samen wat er daarna met de contributie moet gebeuren, in overleg met de (oude) Zon op Nederland leden. Het is duidelijk dat voor € 25 per jaar er niet heel veel diensten geboden kunnen worden. Daarom wordt gekeken naar een manier waarop gefaciliteerd kan worden dat coöperaties van elkaars kennis en vaardigheden gebruik kunnen maken. Bijvoorbeeld door elkaar gemakkelijk vragen te kunnen stellen, kennis met elkaar te delen en rondom thema’s die belangrijk voor ons zijn kennis/werkgroepen te organiseren. Ook kan worden nagegaan in hoeverre het mogelijk is om additionele diensten af te nemen die niet op basis van de contributie worden geleverd. Duidelijk is dat we als zon op coöperaties daar zelf de schouders onder moeten zetten. datum: 3 oktober 2019, Geert Jan Stolk