Energie voor iedereen

Wij geloven niet dat onze overheid voldoende haast maakt met de duurzame energietransitie van Nederland. Wij vinden ook niet dat dit alleen overgelaten moet worden aan institutionele beleggers en energieproducenten. We vinden het daarom belangrijk dat gewone burgers het initiatief naar zich toe trekken en een grote rol spelen in de gewenste energie transitie.

De mensen van Zon op Nederland zijn zulke burgers – burgers die hun verantwoording hebben genomen en aanpakken.

Zon op Nederland, opgericht in 2011, is de eerste coöperatie die zich volledig richt op het ondersteunen van burgerlijke zonne-energie initiatieven. De coöperatie heeft tot doel initiatiefgroepen te helpen van idee naar realisatie en exploitatie. Onze missie zegt in dat verband genoeg:

Zon op Nederland wil iedere burger van Nederland instaat stellen zelf zonne-energie op te wekken en te gebruiken – ongeacht hun woonsituatie of inkomenspositie.

Winst door ervaring

Zon op Nederland is een coöperatie zonder winstoogmerk. Wij zijn 100% eigendom van onze leden. Onze leden zijn alle lokale zonnestroom projecten die wij hebben helpen realiseren.

De leden van Zon op Nederland zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie. Zon op Nederland begeleidt niet alleen initiatieven tijdens de projectfase, maar ook tijdens de exploitatiefase. Er worden mantelovereenkomsten gesloten met energieleveranciers, verzekeraars en financiers. Zon op Nederland voert voor haar leden de financiële administratie, zodat dit op een professionele wijze gebeurt.

Zon op Nederland werkt met een netwerk van ervaringsdeskundigen: onze projectleiders zijn allemaal direct betrokken geweest bij het opzetten van een lokale energie coöperatie onder begeleiding van Zon op Nederland. Ze kennen daardoor uit eerste hand de methodiek, werkwijze en het gedachtengoed van Zon op Nederland.

Postcoderoos bloeit

Zon op Nederland werkt continu aan het verbeteren van de positie van de burger als het gaat om de opwek van duurzame zonne-energie. Daarvoor wordt samengewerkt en gelobbyd met verschillende partijen, waaronder ODE Decentraal. Zo heeft Zon op Nederland– op grond van haar ervaring – een lijst met 15 verbeterpunten opgesteld waardoor de zgn. postcoderoos beter kan functioneren: meer deelnemers, met minder risico, tegen lagere kosten en hogere opbrengsten. Wij werken er ook hart aan om iedere energieleverancier van Nederland zover te krijgen dat zij deze regeling ondersteunen en uitvoeren, zie voor het actuele overzicht: Overzicht leveranciers. We missen er nog een paar, maar de lijst wordt steeds completer. Zodat op een gegeven niemand meer verplicht is van energieleverancier te veranderen om mee te doen.

Leden

Zon op Nederland is een coöperatie van en voor coöperaties. Gezamenlijk kunnen we een hoger niveau van kwaliteit en professionaliteit bereiken, terwijl de risico’s en kosten voor individuele leden lager worden.

Projecten die door ons begeleid worden, zijn aspirant-lid. Zodra de installatie in productie gaat, wordt de coöperatie volwaardig lid van Zon op Nederland. Inmiddels zijn er meer dan 60 leden en aspirant leden.

Daarnaast heeft Zon op Nederland een aantal samenwerkingsovereenkomsten met lokale partners. Gezamenlijk ontwikkelen wij op lokaal niveau postcoderoos projecten.

Zon op Nederland is sinds 2019 geïntegreerd in Energie Samen en de werkwijze van Zon op Nederland gaat verder als de Energie Samen Zon op Nederland formule.