PostCodeRoos

Deelnemers (particulieren en organisaties/bedrijven) die binnen de ‘postcoderoos’ wonen van de zonne-energie installatie komen in aanmerking voor een korting op de energiebelasting voor elke kWh die zij collectief opwekken. De postcoderoos bestaat uit de viercijferige postcode van de centrale postcode plus alle direct aangrenzende postcodegebieden. De productie installatie moet in één van de postcodes binnen de vastgestelde ‘roos’ liggen.

Deelnemers hebben op twee manieren voordeel als ze deelnemen in een coöperatie die gebruik maakt van het postcoderoos-model.

Privé voordeel deelnemer

Een deelnemer ontvangt voor iedere kWh die in een collectief project opwekt 12,65 cent korting op zijn energiebelasting (incl. btw). Dat is gebaseerd op de energiebelasting van 2018. De opbrengst stijgt en daalt met het stijgen en dalen van de energiebelasting. Per certificaat van 250kWh is dat in 2018 dus circa € 30,- per jaar. In 2019 wordt dat iets waarschijnlijk iets minder. In 15 jaar is dat dus naar verwachting € 450,- per certificaat. Als de energiebelasting stijgt, wordt dit zelfs meer! De korting wordt door de energieleverancier op de jaarnota van de deelnemer afgerekend, of via een creditnota.

Voordeel uit coöperatie

De coöperatie wekt energie op en verkoopt deze. Voor de eerste paar jaren aan bv Greenchoice, Qurrent, Engie of OM (daarna kan de coöperatie nieuwe overeenkomsten aangaan met een andere energiebedrijf). Hier ontvangt zij een vergoeding voor. Daarnaast ontvangt de coöperatie een vergoeding voor elk lid die klant is en een regulier contract heeft met een van deze energieleveranciers. Hiertegenover staan kosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net en reservering voor toekomstige kosten. De positieve baten worden naar rato van deelname uitgekeerd aan de leden. Dat kan oplopen tot circa € 15,- per certificaat. In geval van financiering zullen de certificaten goedkoper zijn, maar de opbrengsten uit de coöperatie ook lager.

Wil je meer informatie over de postcoderoos? Volg dan deze link.

Verbeterpunten Postcoderoos

Zon op Nederland gelooft in de postcoderoos. Dit is naast SDE+ de enige oplossing die voor lokale initiatieven ook echt financieel aantrekkelijk is. Natuurlijk valt er nog veel te verbeteren aan de regeling, en daar werken we samen met ODE Decentraal en de NVDE achter de schermen ook hard aan.

De belangrijkste verbeterpunten in onze ogen:

  • Verhuisrecht deelnemers – oftewel één toetsmoment. De belastingdienst controleert alleen bij aanwijzing van een project of leden woonachtig zijn binnen de vastgestelde postcoderoos. Als men daarna verhuist, heeft dat geen gevolgen voor het recht op de regeling.
  • PCR-Installaties tellen mee in de EPC (energielabels). Nu tellen ze nergens mee. En dat is zonde! Terwijl onze coöperaties toch een mooie bijdrage leveren!
  • Tel Opslag Duurzame Energie (ODE) mee in de korting. Wij vinden: huishoudens die zelf duurzame energie opwekken, hoeven geen ODE te betalen voor alle duurzame stroom die ze zelf opwekken. Of dat nu op eigen dak is (salderen – gebeurt nu al) of in de nabijheid (pcr). Te duur? Verhoog de ODE maar voor alle niet duurzaam opgewekte energie.
  • Omvang PCR afhankelijk opwek capaciteit. Een zonneweide of windmolen krijgen een grotere roos (bv obv 3 cijferig postcodegebied), maar behouden een regionaal karakter.

Zon op Nederland heeft mantelovereenkomsten met verschillende energieleveranciers. Hiermee is voor tenminste 3 jaar gegarandeerd dat deze partijen de regeling uitvoeren.

Momenteel zijn dat Greenchoice, Qurrent, OM, Engie en sinds kort Eneco! Indien een deelnemer aan een project bij een van deze leveranciers zit, wordt ieder jaar door Zon op Nederland aan de leverancier gerapporteerd hoeveel energie is opgewekt en op hoeveel korting op de energiebelasting het lid recht heeft. Dat kunnen we alleen voor de bovenstaande leveranciers.

Zon op Nederland vindt het belangrijk dat afspraken worden gemaakt met zoveel mogelijk leveranciers, zodat de noodzaak tot switchen beperkt is voor deelnemers. Als men van energieleverancier wil switchen, moet dat in onze ogen de vrije keuze van een deelnemer zijn.

Onderstaande leveranciers hebben gezegd de regeling te ondersteunen, maar dan moet de deelnemers alles zelf regelen met de leverancier en kan Zon op Nederland niet instaan voor een correcte afhandeling. Zie de volgende pagina voor de meest actuele status: Overzicht energieleveranciers

Een aantal energieleveranciers zijn helaas nog niet zo ver… (maar daar werken we wel aan!)