PostCodeRoos

Deelnemers (particulieren en organisaties/bedrijven) die binnen de ‘postcoderoos’ wonen van de zonne-energie installatie komen in aanmerking voor de vereffening van de energiebelasting voor elke kWh die zij collectief opwekken. De postcoderoos bestaat uit de viercijferige postcode van de centrale postcode plus alle direct aangrenzende postcodegebieden. De productie installatie moet in één van de postcodes binnen de vastgestelde ‘roos’ liggen.

Deelnemers hebben op twee manieren voordeel als ze deelnemen in een coöperatie die gebruik maakt van het postcoderoos-model.

Privé voordeel deelnemer

Een deelnemer ontvangt voor iedere kWh die in een collectief project opwekt zijn energiebelasting terug. De opbrengst stijgt en daalt met het stijgen en dalen van de energiebelasting.

Voordeel uit coöperatie

De coöperatie wekt energie op en verkoopt deze. Voor de eerste paar jaren aan bv Greenchoice, Engie of om | nieuwe energie (daarna kan de coöperatie nieuwe overeenkomsten aangaan met een andere energiebedrijf). Hier ontvangt zij een vergoeding voor. Daarnaast ontvangt de coöperatie een vergoeding voor elk lid die klant is en een regulier contract heeft met een van deze energieleveranciers. Hiertegenover staan kosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net en reservering voor toekomstige kosten. De positieve baten worden naar rato van deelname uitgekeerd aan de leden.

Wil je meer informatie over de postcoderoos? Volg dan deze link.

Zon op Nederland heeft mantelovereenkomsten met verschillende energieleveranciers.

Zon op Nederland vindt het belangrijk dat afspraken worden gemaakt met zoveel mogelijk leveranciers, zodat de noodzaak tot switchen beperkt is voor deelnemers. Als men van energieleverancier wil switchen, moet dat in onze ogen de vrije keuze van een deelnemer zijn.

Zie de volgende pagina voor de meest actuele status: Overzicht energieleveranciers

Een aantal energieleveranciers zijn helaas nog niet zo ver… (maar daar werken we wel aan!)