Tijd voor de jaarlijkse verrekening van de energiebelasting 2020

Het is tijd voor de jaarlijkse verrekening van de energiebelasting. Leden van uw coöperaties komen in aanmerking voor een verlaagd tarief op de energiebelasting als ze meedoen in een van uw projecten.

Maakt u gebruik van de diensten van Energie Samen/ Zon op Nederland formule (ZoN)? Dan zorgt Energie Samen voor de automatische verrekening met de (meeste) energieleveranciers. Dit gaat in de vorm van een jaarlijkse rapportage vanuit het administratiesysteem OZoN aan de energieleveranciers. Een keer per jaar maken we de balans op met de energieleveranciers, die vervolgens de teruggave verrekenen via de energierekening van de leden.

Kloppen alle gegevens nog?

Voor de verrekening is het van groot belang dat alle gegevens van de leden correct zijn. Klopt de leverancier nog? Is een lid het afgelopen jaar overgestapt naar een andere leverancier? Het is belangrijk dat alle wijzigingen bekend zijn. Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de gegevens. Roep uw leden dan ook op om hun gegevens te checken. In december hebben alle leden ook een mail ontvangen vanuit OZON met het verzoek om de gegeven te controleren.

Wat is de planning?

  • november 2020: eerste oproep aan leden om gegevens te controleren.
  • december 2020: herhaalde oproep aan leden.
  • 28 februari 2021: deadline voor wijziging gegevens.
  • Eerste helft Maart: Energie Samen/ ZoNL formule stuurt conceptrapport ter goedkeuring naar bestuur van de coöperaties. Het bestuur geeft akkoord na controle.
  • medio april: Energie Samen/ ZoNL formule stuurt rapportage naar energieleveranciers (type 1).
  • medio maart: Energie Samen/ ZoNL formule zorgt voor vouchers voor leden die klant zijn bij andere leveranciers (type 2 en 3). Lid stuurt de voucher zelf naar de energieleverancier.
  • mei-juli: Teruggave via een creditfactuur of op de jaarrekening van de energieleveranciers. Het exacte moment hangt af van de energieleverancier van het lid.
  • Zie voor voor contactinformatie van de energieleveranciers betreffende de postcoderoosregeling het volgende overzicht: https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/

Meer informatie?

Bestuurder: Meer informatie over de procedure vindt u in het volgende document: Procedure t.b.v actualiseren gegevens leden. (Zie ook op de Gebruikerspagina onder het tabblad Bestuursinfo bij Hulpbestanden).