Voor wie

Wij zijn er voor iedere inwoner van Nederland die via een buurtinitiatief samen met buurtgenoten zonnestroom wil opwekken. Of je nu huiseigenaar bent, of huurder – iedereen is even belangrijk. We ondersteunen buurtinitiatieven en lokale energie coöperaties. Zelfs als je ondernemer bent en met collega bedrijven uit de buurt een project wilt starten, kun je bij ons terecht.

We werken samen met tal van organisaties die ons helpen tot een zo goed en goedkoop mogelijke project te komen. Zodat het voor iedereen interessant is te investeren in een duurzame toekomst. We ondersteunen buurtinitiatieven, maar hebben ook oplossingen voor VvE’s en woningcorporaties en huurders. We streven naar projecten tegen de laagste kosten voor deelnemers – en met de hoogste opbrengsten. Zo kennen we alle ins en outs van de postcoderoos. We helpen gemeenten bij het realiseren van hun ambities, maar ook lokale energie coöperaties die graag een goed werkend project willen opzetten.

Geschikte daken

We zijn voor al deze initiatieven altijd op zoek naar geschikte daken. Heb je een dak beschikbaar en wil je daar meer over weten? Ga dan naar de pagina “Daken Gezocht” .

Scholen en sportverenigingen hebben vaak prachtige daken, maar niet altijd de financiën om hier gebruik van te maken voor de opwek van zonne-energie. Zon op Nederland kan bepalen of het zinvol is om zonnepanelen voor eigen gebruik neer te leggen en helpen bij het organiseren van financiën. Wanneer het financieel niet aantrekkelijk is om zelf zonnepanelen neer te leggen kan een school of sportvereniging besluiten haar dak tegen een vergoeding aan omwonenden of leden beschikbaar te stellen.

Werk je bij een school of sportvereniging en wil je weten wat Zon op Nederland voor jou kan betekenen? Vraag om meer informatie.

Gemeenten

Veel gemeenten hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen geformuleerd. Doelstellingen die alleen te halen zijn wanneer overheid, burgers en bedrijfsleven de handen ineen slaan. Vaak blijkt het in praktijk lastig de ambities te vertalen naar concrete doelen en acties. Zon op Nederland kan een belangrijke rol spelen bij initiëren van collectieve zonne-energie projecten. Daarmee worden haalbare doelen op korte termijn gecreëerd, waardoor burgers ook de indruk krijgen dat het de gemeente serieus is. Naarmate meer burgers zelf betrokken raken ontstaat de kritische massa die nodig is de gewenste transitie in gang en door te zetten.

Werk je bij een gemeente en wil je weten wat Zon op Nederland voor jullie kan betekenen? Vraag om meer informatie.

Vve’s en woningcorporaties

Wil je zonnepanelen op het dak van jouw appartementengebouw? Kijk op Zon op VvE

Woningcorporaties die willen verduurzamen, maar vinden dat de investering te hoog is, kunnen besluiten hun dak om niet beschikbaar te stellen aan de huurders. Op deze wijze verduurzaamd het vastgoed zonder investering van de corporatie en profiteren de huurders optimaal en verlagen hun woonlasten structureel.

Werk je bij een woningcorporatie en heb je interesse? Vraag om meer informatie.

Lokale Energie Coöperatie

Met Lokale Energie Coöperaties ontwikkelen wij in partnership projecten. Ben je bij een Lokale Energie Coöperatie en wil je ondersteuning? Meld je aan.

Veel buurtinitiatieven willen graag iets doen in de buurt. Een mooi project met buurtgenoten. Ze weten alleen vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken. Er komt zoveel bij kijken – al snel verzanden goede bedoelingen in oeverloze vergaderavonden, waardoor elke goede intentie en energie wegvloeit. Gelukkig weten wij hoe je dit moet organiseren, waar te starten en vooral ook: wat niet te doen. Zon op Nederland doet dit inmiddels bij tientallen initiatieven door heel Nederland.

Ben je een buurtinitiatief en wil je ondersteuning? Meld je aan.