Afbeelding Zon op Nederland

Onze werkwijze

Afbeelding Zon op Nederland

Onze werkwijze

Zon op Nederland ondersteunt lokale initiatiefnemers bij het ontwikkelen en realiseren van collectieve zonneprojecten in hun buurt – groot of klein. Dat doen we stapsgewijs, met veel kennis van zaken en ervaring. De mensen van Zon op Nederland ontwikkelen en ondersteunen lokale zonne-energie projecten sinds 2010. Inmiddels worden tientallen initiatieven door heel Nederland ondersteund en zijn begin 2016 twintig projecten in productie.

Flexibel stappenplan

Er wordt gewerkt volgens een vastomlijnd stappenplan dat door ervaring is fijngeslepen. Daar wordt echter flexibel mee omgegaan, want elk project is anders. En van elk nieuw project leren we weer.

Elk project doorloopt vijf stadia:

Initiatief: op zoek naar geschikte locatie, of in onderhandeling hierover, geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.

Initiatief: groep lokale initiatiefnemers gaat op zoek naar mogelijke eerste locatie installatie.

Haalbaarheid: voorlichting en aanmelding project – is er voldoende belangstelling, controle technische mogelijkheden dak.

Formaliseren: alle afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten.

Realisatie: installatie wordt geplaatst, aansluiting op elektriciteitsnet wordt gerealiseerd.

Productie: de installatie produceert stroom!

Zon op Nederland gelooft in de postcoderoos. Dit is vooralsnog de enige oplossing die lokale initiatieven ook echt financieel aantrekkelijk kan maken. En dat brengen we dagelijks in praktijk. Natuurlijk valt er nog veel te verbeteren aan de regeling, en daar werken we achter de schermen ook hard aan. Hiervoor hebben we een lijst verbeterpunten opgesteld, die je kunt inzien als je deze link volgt. Daarnaast werken we hard om strakke afspraken te maken met een groot aantal partners om te zorgen voor de laagste kosten en de hoogste opbrengsten.

Wij vinden het belangrijk dat de initiatiefgroep altijd centraal staat en het lokale gezicht en aanspreekpunt is. Zij zorgen voor de communicatie en de contacten met buurtgenoten. Zon op Nederland ondersteunt deze initiatiefgroep stap voor stap op alle denkbare wijzen om te komen tot een succesvol buurtproject: vinden van een dak, ondersteunen bij werving, regelen van financiering, juiste juridische en fiscale kaders, afspraken met leveranciers. Dat doen we al bijna 5 jaar en bij vele tientallen projecten, waardoor we weten wat er nodig is om van initiatief tot installatie te komen.