Yonkers

Zon op de Albatros

Initiatiefnemers

De naam zegt het helemaal: ‘Zon op de Albatros’. Het hoofddoel van de op te richten coöperatie ‘Zon op de Albatros’ is hier in Amsterdam Noord duurzaam energie op te wekken. Duurzame energie is voor ons zonne-energie. Duurzame energie gaat over opwekken van zonne-energie door een coöperatie. Zon op de Albatros gaat over het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen. Dat zijn tastbare zaken voor vandaag en morgen.

 

Wij, Michel, Annemiek, Jaap, Erwin, Vincent en Miha stellen aan de VvE de Albatros lamellen 2-4 voor om de daken en van Lamel 2-4 voor dit collectieve zonnestroom project beschikbaar te stellen aan de later op te richten coöperatie “Zon op de Albatros”.

 

Wij worden hierbij ondersteund door Zon op Nederland met kennis, kunde en advies. Ons initiatief vormt stap 1 van dit project. Stap 2 staat los van onze VvE en houdt de definitieve oprichting in van de coöperatie Zon op de Albatros.

Hoe werkt het

Dit project bestaat uit 2 stappen.

Stap 1: In de eerstvolgende VVE-vergadering op 15 mei a.s. wordt de VVE gevraagd om in te stemmen met het ter beschikking stellen van het dak aan de op te richten coöperatie ‘Zon op de Albatros’.

Om dit besluit te kunnen nemen moet iedereen eerst weten waar het over gaat:
Hiervoor wordt er op 12 april a.s. een voorlichtingsavond gehouden voor alle bewoners van lamel 2-4. Doel hiervan is alle eigenaren in te lichten over de voordelen en consequenties van het project. Wij richten ons op drie daken op de lamellen 2-4. Zodra de VVE toestemt in het ter beschikking stellen onder ontbindende voorwaarden (zodat er geen risico’s voor de VVE zijn) kunnen we aan stap 2 gaan beginnen.

 

Stap 2. Het oprichten van de coöperatie die de zonnepanelen gaat beheren. Alle inwoners van de Albatros lamel 2-4 kunnen meedoen. Je kunt in het project van de coöperatie participeren door zonnepanelen te financieren. Je krijgt als deelnemer aan de coöperatie 15 jaar een forse korting op je energierekening (via de belasting).

Als er nog panelen over zijn dan kan iedereen die in postcode 1021 en de postcoderoos 1021 woont participeren. (zie voor uitleg: postcoderoos). Deze regeling is opgezet door de Belastingdienst en wordt door hen de komende 15 jaar gegarandeerd. Volgens ons vallen de volgende postcodes in onze postcoderoos: 1011, 1012, 1019, 1021, 1022, 1031 en 1032.

De kosten zullen ongeveer €150,- per eenheid (deel van een zonnepaneel ter waarde van 250 KWh per jaar) gaan bedragen. De benodigde inleg heb je (bij de huidige belasting en stroomprijzen) in circa 4 jaar terugverdiend. Maar belangrijker: met elk zonnepaneel besparen we bijna 130 kg CO2 uitstoot. En dat elk jaar weer!

Wil je meedoen? Schrijf je dan in (zie blokje inschrijving). Realiseer je wel dat je maximaal de hoeveelheid stroom kunt verrekenen die je verbruikt. Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kWh per jaar en een paneel wekt ongeveer 250kWh op. Dus dan heb je aan 14 panelen per woning genoeg!

 

Aanmelden / inschrijven

Bent je geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina en meld je dan geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland en vervolgens kun je je (voor)inschrijven voor het project Zon op de Albatros.

Voorlichtingsbijeenkomst

De voorlichtingsbijeenkomst is gehouden op 12 april 2018, je kunt hier de gehouden presentatie downloaden.

Locatie Project

Zodra de VvE toestemming heeft gegeven voor de verhuur van het dak aan de coöperatie zou het proces als volgt kunnen gaan.
De Dakeigenaar (de VvE Albatros Lamellen 2-4) heeft de intentie uitgesproken 3 daken te verhuren (ter beschikking te stellen) aan de op te richten coöperatie ‘Zon op de Albatros’. Daarvoor wordt een overeenkomst tussen de Dakeigenaar (de VvE Lamellen 2-4) en de coöperatie ‘Zon op de Albatros’ getekend.
Dakeigenaar en ‘Zon op de Albatros’ gaan starten met het opwekken van energie met zonnepanelen Als je mee wilt doen aan dit project en lid wilt worden van de coöperatie Zon op de Albatros kun je via deze pagina voor-inschrijven.

 

Er valt nog zoveel zonnestroom te oogsten! Laten we het samen doen!

Meedoen

Meedoen is eenvoudig: je wordt lid van coöperatie Zon op de Albatros en geeft aan met hoeveel zonnepanelen je zou willen participeren in een van de projecten. Je wordt uitgenodigd voor informatieavonden en krijgt uitleg over hoe het werkt en wat er van je verwacht wordt. Het leuke van een coöperatie is: we doen het samen!