Yonkers

Zon op De Ronde Venen

Hoe werkt het

Als jij ook schone energie wilt opwekken met zonnepanelen op een dak bij je in de buurt, en je woont in de gemeente De Ronde Venen dan kan je nu lid worden van de coöperatie ‘Zon op De Ronde Venen’.

 

Hoe werkt het? Als je lid wordt van de coöperatie, dan leg je geld in (ca. € 350,- per paneel), waarvan de coöperatie de zonnepanelen koopt. De coöperatie is dus eigenaar van de panelen, en de leden zijn eigenaar van de coöperatie en krijgen certificaten voor elk paneel dat zij financieren. Het project maakt gebruik van de regeling Verlaagd Tarief (beter bekend als de postcoderoos-regeling). Dat betekent dat de leden van de coöperatie gedurende 15 jaar de energiebelasting (en de btw daarover) terugkrijgen voor elk kilowattuur dat zij in de coöperatie opwekken. Je ontvangt dus jaarlijks circa € 30,- terug op je eigen energienota; en daarnaast deel je mee in de winst van de coöperatie, die o.a. bestaat uit de verkoop van de energie die de panelen opwekken, en dat brengt ongeveer € 10,- per paneel op. En daarmee is je investering in ongeveer 8 jaar terugverdiend. Je blijft daarna profiteren van de opbrengst van je zonnepanelen zolang die in je bezit blijven.

 

Klanten van de energieleveranciers waar Zon Op Nederland een overeenkomst mee heeft, hoeven geen contributie te betalen, want deze energieleveranciers geven een vergoeding aan duurzame energie coöperaties waar hun klanten lid van zijn. Je moet er dan wel voor zorgen dat deze vergoeding wordt uitgekeerd aan Zon op De Ronde Venen.

 

Deze energieleveranciers zorgen er tevens voor dat de energiebelasting teruggave waar je recht op heeft, automatisch wordt verrekend op je energienota!

 

Om te zien welke energieleveranciers dit zijn, klik hier. Zit je niet bij een van deze leveranciers, dan kan je ofwel overstappen, of je betaalt jaarlijks een contributie van € 30,- aan de coöperatie.

Eerste project Dorpshuis Baambrugge is live per 7 februari 2018!!!

Hoe bijzonder was het op 7 februari, alle 208 panelen van ons eerste project zijn aangesloten op het netwerk… we zijn stroomopwekker geworden!!! Onze 21 deelnemers, vooral uit Abcoude en Baambrugge, hebben dit natuurlijk mogelijk gemaakt. Op 10 februari hebben we dit gevierd met elkaar in het Dorpshuis, zelfs wethouder David Moolenburgh was erbij om deze belangrijke stap mee te vieren. Ook hebben we op de ALV die we meteen op 10 feb hebben gehouden het vertrouwen van de leden gekregen om door te gaan. En dat is wat we graag willen!

 

Het volgende project is al opgestart: het Veenweidebad in Mijdrecht. Daar gaan we nog voor de zomer zo’n 500 panelen plaatsen. Voor ongeveer de helft is al ingetekend, je kunt dus nog meedoen en we hopen dat er veel mensen uit de regio Mijdrecht gaan inschrijven! Dat kan via de gele button rechts boven, inschrijving verplicht nog tot niets, maar je staat dan wel op de lijst van geïnteresseerden, en dat is weer de basis voor de uiteindelijke toekenning van de certificaten (die ieder een paneel vertegenwoordigen). We houden je dan ook actief op de hoogte.

Aanmelden / inschrijven

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina en meld u dan geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland en vervolgens kunt u zich (voor)inschrijven voor een project van Zon op De Ronde Venen.

POSTCODEROOS GEBIED VAN DE RONDE VENEN

De coöperatie zal meerdere zonnepanelen projecten in de gemeente De Ronde Venen opzetten en exploiteren. Per project kan je als lid besluiten of je wilt meedoen of niet. Klik hier als je meer wilt weten over de postcoderoos regeling.

PARTNERS

De coöperatie wordt ondersteund door:

  • De Gemeente De Ronde Venen: De gemeente wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarom wil de gemeente inwoners stimuleren tot het minimaliseren van energieverbruik en de resterende energiebehoefte zo veel mogelijk duurzaam opwekken. En daarom heeft de Raad besloten om daken van gemeentelijke panden ter beschikking te stellen aan de coöperatie.
  • De Brauw Blackstone Westbroek: Zij ondersteunen de coöperatie juridisch.
  • Zon op Nederland. De coöperatie Zon op De Ronde Venen heeft gekozen voor de samenwerking met Zon op Nederland.
Opbrengst

Gerealiseerd met project: Baambrugge Dorpshuis

Totale productie tot op heden:

25.608 kWh

Totale CO2 besparing:
14.084 kg
WIE ZIJN WE / CONTACT

Wij zijn een coöperatie die zich richt op de gemeente De Ronde Venen, met de ambitie om daken in elke woonkern ter beschikking te stellen: Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis. Het eerste project is het dorpshuis in Baambrugge, en er zullen er spoedig meer volgen.

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Jooske van de Graaf
  • Secretaris: Marjanke de Cock
  • Penningmeester: Mark Doets
  • Algemeen bestuurslid: Minse de Bos Kuil
  • Algemeen bestuurslid: Hans van Kessel
  • Algemeen bestuurslid: Piet Heemskerk

Als je vragen hebt, neem gerust contact met ons op: zonopderondevenen@gmail.com.

Ook via Facebook houden we jullie graag op de hoogte, like daarom de pagina van de coöperatie Zon op De Ronde Venen zodat je nieuwsitems en uitnodigingen voorbij ziet komen: https://www.facebook.com/zonopderondevenen.