Yonkers

Zon op Edam-Volendam

Initiatiefnemers

Zon op Edam-Volendam is een zogenaamde ‘postcoderooscoöperatie’, op initiatief van de Werkgroep Duurzaamheid van onze gemeenteraad opgericht door Herman Sier, John Kluessien en Willemijn Heideman. Het hoofddoel van Zon op Edam-Volendam is om onze inwoners de mogelijkheid te bieden zelf zonnestroom op te wekken zonder daarvoor hun eigen dak te hoeven gebruiken.

 

Hiertoe zoeken wij grote, gunstig gelegen daken (van bijvoorbeeld bedrijfshallen of boerenbedrijven) en plaatsen daarop zonnepanelen, tegen een vergoeding aan de eigenaar. Zon op Nederland ondersteunt ons daarbij. Door te investeren in deze coöperatie kunnen inwoners, die wonen in dezelfde ‘postcoderoos’ als waar het betreffende zonnedak is gelegen, zonder hun eigen dak te gebruiken toch zonnestroom opwekken. Daarmee dragen zij bij aan de duurzaamheid van onze gemeente, en realiseren zij daarnaast een gunstig rendement op hun investering.

 

Hoe werkt het

Zon op Edam-Volendam richt zich op daken in of nabij Edam-Volendam voor de eerste projecten. Alle inwoners van Edam-Volendam (mits binnen de postcodegebieden 1131, 1132, 1135, 1145, 1472, 1473 en 1481) kunnen meedoen. Je kunt in de projecten van de coöperatie participeren door de zonnestroom installatie mede te financieren. Deze installatie wordt opgedeeld in certificaten van 250 kWh. Je krijgt dan gedurende tenminste 15 jaar een forse korting op je energierekening én een opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie. Dit noemt men de postcoderoos regeling (zie voor uitleg: postcoderoos).

 

De kosten bedragen ca. € 300 per certificaat van 250 kWh. Een deelnemer krijgt jaarlijks op zijn eigen energierekening voor/van elke opgewekte kWh de energiebelasting terug. Die bedraagt in 2019 ca. € 0,12/kWh, dus dat is 250 kWh x € 0,12 = ca. € 30,-. Daarnaast wordt ook de opbrengst van de door de installatie aan het net geleverde stroom onder de deelnemers verdeeld. Die opbrengst is op dit moment ca. € 0,065/kWh, dus ca. € 16,25. Daar gaan nog wel wat kosten van de coöperatie van af (administratie, verzekering, onderhoudsreservering en andere bijkomende kosten) maar per saldo levert een certificaat van ca. € 300 jaarlijks tussen de 40 en 45 euro op. Een behoorlijk rendement dus. Maar belangrijker: met elk certificaat besparen we bijna 130 kg CO2 uitstoot. En dat elk jaar weer!

 

Wil je meedoen? Schrijf je dan in (zie blokje inschrijving). Realiseer je wel dat je niet meer stroom kunt verrekenen dan je verbruikt. Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kWh per jaar en een paneel wekt ongeveer 250kWh op. Dus dan heb je aan 14 panelen genoeg!

Aanmelden / inschrijven

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina en meld u dan geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland en vervolgens kunt u zich (voor)inschrijven voor een project van Zon op Edam-Volendam.

 

Het is van belang om kennis te nemen van de informatie memorandums van de coöperatie en van de AFM, het informatie memorandum van de coöperatie bevat belangrijke informatie over het project en in het informatie memorandum van de AFM wordt beschreven dat de coöperatie de verplichting heeft om projecten aan te melden bij de AFM maar niet vergunningsplichtig is.

Meedoen

Meedoen is eenvoudig: je maakt vrijblijvend je interesse kenbaar door een ‘voorinschrijving’ te doen en een minimaal en maximaal aantal gewenste certificaten op te geven op deze pagina. Wij houden je daarna op de hoogte van de voortgang. Er volgen in januari informatieavonden over dit project in Edam en in Volendam, waar de vervolgstappen worden uitgelegd.

Pas daarna, als alles volledig duidelijk is, beslis je of je meedoet en zo ja met hoeveel panelen/certificaten. Ondertussen gaan wij verder met de voorbereiding van de installatie. Zodra er voldoende deelnemers zijn, wordt de installatie aangelegd, worden de certificaten uitgegeven en start de zonnestroomproductie.

Locatie Project

Het eerste dak is gevonden: het dak van Melkveehouderij Willig, Hoogedijk 58 Katwoude. Eigenaar Willig heeft de intentie uitgesproken dit dak beschikbaar te stellen aan Zon op Edam-Volendam. Op [datum] is de overeenkomst tussen Dakeigenaar en Zon op Edam-Volendam hiervoor getekend.

 

Met dit dak gaan wij beginnen: een goed dak, met een gunstige zuidoriëntatie, zonder enige schaduw, dus een dak met veel zonpotentie. U kunt zich elders op deze pagina voorinschrijven voor het project. Er valt nog zoveel zonnestroom te oogsten! Laten we het samen doen!