Yonkers

Zon op het Dok

Initiatiefnemers

Wij zijn een groep bewoners  van het Entrepotdok in Amsterdam die geïnspireerd raakten door de groene ambities van onze stad. Met als voorbeeld het nieuwe zonnepanelendak van het nabijgelegen Pakhuis de Zwijger. In 2015 vonden we elkaar in ons idee voor zonnepanelen op ons gebouw.  Ons doel: het 3000 m2 grote platte dak van het Entrepotdok te voorzien van zonnepanelen. We voerden gesprekken met de betrokken partijen de Alliantie, de VvE en Bewonerscommissie Entrepotdok.

 

Op verzoek van de VvE onderzochten we medio 2017 of er onder de bewoners van het Entrepotdok voldoende interesse zou zijn voor deelname in minstens 250 zonnepanelen.  De belangstelling bleek overweldigend en onze inspanningen werden beloond: De VvE gaat dit plan doorzetten, waarmee het Entrepotdok het grootste particuliere zonnedak van Amsterdam Centrum zal worden.

 

Met ondersteuning van Zon op Nederland vormt de bewonersgroep zich om tot een coöperatie die de exploitatie van de zonnepanelen op zich gaat nemen.
Denise Fehres, Ellie Lurvink, Eva Smeets en Hein Stuijt.

Hoe werkt het?

Zon op het Dok is een coöperatie voor alle bewoners van de VvE’s Entrepotdok 1 en 2. Zowel eigenaren als huurders van De Alliantie kunnen meedoen.
Je kunt in de projecten van de coöperatie certificaten te kopen voor 250 kWh – ongeveer de opbrengst van één zonnepaneel. Je krijgt dan gedurende tenminste 15 jaar een forse korting op je energierekening én een opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie.  Dit noemt men de postcoderoos regeling (zie voor uitleg: postcoderoos).

 

De gemeente Amsterdam financiert een groot deel van de kosten voor de installatie. we streven naar een prijs voor een certificaat waardoor iedereen kan participeren, onder de € 200, –
De benodigde inleg heb je (bij de huidige belasting en stroomprijzen) in circa 6 jaar terugverdiend. Maar belangrijker: met elk zonnepaneel besparen we bijna 130 kg CO2 uitstoot. Dat dat elk jaar weer!

 

Wil je meedoen? Schrijf je dan in (zie blokje inschrijving). Realiseer je wel dat je niet meer stroom kunt verrekenen dan je verbruikt. Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kWh per jaar en een certificaat is goed voor 250kWh. Dus dan heb je aan 14  certificaten genoeg! Maar minder is ook goed.

Aanmelden / Inschrijven

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina en meld u dan geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland en vervolgens kunt u zich (voor)inschrijven voor een project van Zon op het Dok.

Meedoen?

Meedoen is eenvoudig: je wordt lid van coöperatie Zon op het Dok en geeft aan met hoeveel certificaten je zou willen participeren in het project.

Inmiddels zijn al 35 buren je voorgegaan, dus je bent in goed gezelschap! Samen hebben zij op ruim 280 certificaten/zonnepanelen ingetekend.

Je wordt uitgenodigd voor informatieavonden en krijgt uitleg over hoe het werkt en wat er van je verwacht wordt. Het leuke van een coöperatie is: we doen het samen!

Locatie Project

De installatie komt op ons eigen dak – of beter daken. Er kunnen circa 1500 panelen geplaatst worden. Die gaan we niet allemaal tegelijk leggen. Dat doen we in plukken van ongeveer 250 panelen per keer. Maar als er heel veel animo is, kunnen we uiteraard ook meer panelen plaatsen.

Er valt nog zoveel zonnestroom te oogsten! Laten we het samen doen!