Yonkers

Zon op Heusden

Project Gebouw Caleidoscoop

Inwoners van Heusden kunnen binnenkort samen zonnestroom opwekken op het dak van gebouw Caleidoscoop. Het grote dak leent zich uitstekend voor zonnepanelen en is nog helemaal leeg. Er kunnen 450 á 500 zonnepanelen geplaatst worden.

 

Energiek Heusden is blij dat het afspraken heeft kunnen maken met de eigenaar van het gebouw (wooncorporatie Woonveste) zodat hier na de zomer een prachtig project gerealiseerd kan worden. Voor nadere info kun je een mail sturen naar: zonopheusden@energiekheusden.nl

Hoe werkt het

 

Deelnemers worden lid van de coöperatie Zon op Heusden. Alle deelnemers leggen geld in, waarvan de coöperatie de zonnepanelen koopt. De coöperatie is dus eigenaar van de panelen. De leden zijn eigenaar van de coöperatie en krijgen certificaten, één certificaat van € 210,- per gemiddeld 250 kilowattuur per jaar.

 

De certificaathouders hoeven thuis geen energiebelasting (en de btw daarover) meer te betalen voor elke kilowattuur die zij in de coöperatie Zon op Heusden opwekken. Dat levert ieder jaar een korting van ruim € 30,- per certificaat op. Daarnaast is er nog sprake van opbrengst uit verkoop van de opgewekte stroom, ongeveer € 12,- per certificaat per jaar. Hiervan worden de kosten van de coöperatie betaald zoals administratiekosten en de rente en aflossing voor de hierna bij “meedoen” genoemde deelfinanciering.

 

Als eigenaar van een of meer zonnepanelen kun je verwachten dat de investering in circa 7 jaar is terugverdiend. Je blijft daarna profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen zolang je blijft deelnemen aan het project. Een mooi rendement, flink meer dan de huidige rente op je spaarrekening. Let op: De overheid kan de energiebelasting wijzigen. Dit heeft direct invloed op terugverdientijd en rendement.

 

 

 

Voorinschrijven

Ben je definitief geïnteresseerd in deelname aan het project Caleidoscoop dan kun je:

  • Je aanmelden op onze gebruikerspagina.
  • Je daarna inschrijven voor het project Caleidoscoop.
Meedoen

Iedere inwoner van Heusden kan meedoen. Op dit moment is er echter nog geen project beschikbaar voor de inwoners van Doeveren, Heesbeen, Oudheusden en Heusden vesting. Daar zal echter binnenkort in worden voorzien. Maak daarom je belangstelling nu al (vrijblijvend) kenbaar op zonopheusden@energiekheusden.nl.

Je bepaalt zelf hoeveel certificaten per project je wilt financieren. Eén certificaat kost € 210,-. Door de gedeeltelijke externe financiering hebben wij de prijs per certificaat extra laag kunnen houden.

Je kunt je inschrijven via het bovenstaande mailadres. Dat verplicht nog tot niets. Wel is het zo dat alleen leden van Energiek Heusden certificaten kunnen afnemen. Het lidmaatschap kost slechts € 15,- p/jr. en is geldig voor beide coöperaties, Energiek Heusden en Zon op Heusden, samen. Zie ook onze website: energiekheusden.nl

Energiek Heusden

Energiek Heusden is de energiecoöperatie van, voor en door de inwoners van de gemeente Heusden. Uit de overtuiging dat lokale initiatieven meehelpen om samen de wereldwijde energieproblematiek op te lossen wil Energiek Heusden energie duurzaam en betaalbaar maken door:

  • Inwoners van de gemeente te betrekken, te stimuleren en te adviseren in het kader van de Energie Transitie;
  • Oplossingen aan te dragen voor individuele en collectieve toepassingen;
  • Lokaal te doen wat lokaal kan en samenwerking te zoeken waar lokaal niet lukt.

 

Meer weten? Kijk op onze website of Facebook pagina: Energiek Heusden.

Note: Voor het uitvoeren van zgn. Postcode projecten in het kader van Zon op Heusden maakt Energiek Heusden gebruik van de diensten van Zon op Nederland.

Resultaten

Gerealiseerde productie door Zon op Heusden Coöperatie U.A.

Gerealiseerd met coöperatie: Zon op Heusden Coöperatie U.A.
Totale productie tot op heden: 180.605 kWh
Totale CO2 besparing: 99.333 kg
2019: 116.240 kWh
2018: 64.175 kWh
2017: 190 kWh
Gerealiseerd met dit project: Heusden De Kubus
Totale productie tot op heden: 114.067 kWh
Totale CO2 besparing: 62.737 kg
2019: 49.702 kWh
2018: 64.175 kWh
2017: 190 kWh
Gerealiseerd met dit project: Vlijmen Caleidoscoop Zuid
Totale productie tot op heden: 33.465 kWh
Totale CO2 besparing: 18.406 kg
2019: 33.465 kWh
Gerealiseerd met dit project: Vlijmen Caleidoscoop Oost
Totale productie tot op heden: 33.073 kWh
Totale CO2 besparing: 18.190 kg
2019: 33.073 kWh