Yonkers

Zon op Kattenburg

Het is zover!

Er komen zonnepanelen op Kattenburg! Er zijn voldoende inschrijvingen van bewoners om de eerste ronde zonnepanelen te gaan plaatsen en dat gaat in het eerste kwartaal van 2019 gebeuren.

Heeft u ook interesse om mee te doen? Deze ronde is gesloten maar er komt een volgende ronde en u kunt ons laten weten als u erover denkt mee te doen in deze tweede ronde door te mailen naar info@zonopkattenburg.nl

Mijn motivatie voor zonne-energie

Samen met een groep mensen van ons wooncomplex Kattenburg ben ik bezig met het realiseren van zonnepanelen op het dak. De straat waarin wij wonen ligt aan een drukke verkeersweg in de binnenstad van Amsterdam. We maken ons daarom al langer bezorgd over de luchtvervuiling in onze woonomgeving en verdiepen ons niet alleen in de directe vervuiling door uitstoot van het verkeer, maar ook over luchtvervuiling die op andere manieren ontstaat.

Iedere manier om de lucht schoner te krijgen is daarom welkom. En zonne-energie is schoon. Geen CO-2 uitstoot meer! Het vormt zo eveneens een – zij het kleine – schakel in het streven om de klimaatverandering te beteugelen. Deze milieuoverwegingen wegen voor mij heel zwaar, niet alleen vanwege de gezondheid van ons, de huidige bewoners in de directe omgeving, maar ook voor het welzijn van mijn kinderen en kleinkinderen, en breder ook, van toekomstige generaties in onze stad.

Nu fossiele brandstof op zijn retour is/ zou moeten zijn, is het een goed moment om te zien wat wij als bewoners zelf kunnen doen. Ons wooncomplex heeft een groot oppervlakte aan platte daken; woningbouwvereniging De Key gaat akkoord met het plaatsen van panelen, en zo kunnen we aan de slag. We kiezen voor het model van een coöperatie. Dat is interessant, omdat iedere bewoner, koper of huurder, individueel kan kiezen of hij/zij deel wil nemen en wil investeren in 1 of meer zonnepanelen.

Behalve voor de leefbaarheid van de woonomgeving is zo’n investering ook goed voor de portemonnee, want die investering wordt in de loop der jaren door de reductie van stroomkosten terugverdiend. Ik ben daarom enthousiast om dit plan op korte termijn te realiseren en merk dat er in het complex steeds meer mensen over nadenken om mee te gaan doen.

Jeanine Langbroek,
Bewoonster Complex Groot-Kattenburg in Amsterdam

Aanmelden / inschrijven

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina. De sluitingsdatum voor inschrijving is 24 mei, daarna gaan we de de panelen bestellen en plaatsen.

Energie en zonnepanelen

Een zuinig eenpersoonshuishouden verbruikt ongeveer 1000 kWh per jaar. Dat kun je al met 4 panelen opwekken. Deelname kan al vanaf € 150,- per paneel. Dan wordt de helft door de gemeente Amsterdam gefinancierd, wat gedurende 15 jaar in kleine porties wordt terugbetaald uit een deel van de opbrengsten.

 

Daarnaast hoeven de deelnemers gedurende 15 jaar geen energiebelasting te betalen over de door hen opgewekte stroom. Dat scheelt al snel twee derde van de stroomrekening. Deelnemers hebben hun investering in 5 jaar terugverdiend en zullen daarna nog zeker 10 jaar profiteren van lagere woonlasten!

Initiatiefgroep

De initiatiefgroep bestaat uit zowel kopers als huurders. Samen met Zon op Nederland zetten zij de schouders eronder om een project te realiseren op de daken van het complex. Jeanine Langbroek is een van die initiatiefnemers: “Het wordt hoog tijd dat we wat meer gaan doen aan duurzame energie opwek op onze eigen daken. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor de generaties na ons.”

Kopers én huurders

Kattenburg is een van de grootste VVE’s van Nederland, met bijna 400 appartementen, waarvan een fors deel huurder is van woningbouwvereniging De Key. Inmiddels zijn er meer dan 100 appartementen verkocht, een aantal dat nog steeds groeit. De Key ondersteunt het initiatief van de bewoners om gezamenlijk in coöperatief verband zonnepanelen op de daken te leggen.

Ruimte voor 800 panelen

Met de VVE Groot Kattenburg is afgesproken dat er nu panelen mogen komen op 4 van de 11 daken. Dat betekent dat we ongeveer 800 panelen kunnen plaatsen, goed voor ongeveer 200.000 kWh stroom. Met hoeveel panelen we beginnen hangt natuurlijk af van de belangstelling. Op basis van de voorlopige inschrijvingen en het enthousiasme in de buurt verwacht Zon op Kattenburg te kunnen beginnen met zo’n 400 panelen op twee daken. Als de belangstelling groter blijkt, zullen de andere twee daken snel volgen.