Yonkers

Zon op Museon

Waarom, wat en waar is Zon op Museon?

Wij zijn bewoners van de wijk het Statenkwartier in Den Haag. Wij willen graag een bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons Statenkwartier, Den Haag en Nederland. Daarom hebben wij het voortouw genomen om zoveel mogelijk buurtbewoners te mobiliseren en te interesseren in het eerste collectieve zonne-energie project in onze buurt.

De gemeente Den Haag en het Museon stellen gedurende 25 jaar het dak van het Museon beschikbaar voor buurtbewoners. Daar hebben wij in 2016 in totaal 208 zonnepanelen van 265Wp op het dak geplaatst onder een hoek van 15 graden, zodat de panelen vanaf de straat niet zichtbaar zijn.
De opstelling komt op de meest zonnige delen van het dak. Omdat er hier en daar toch schaduw valt, wordt gewerkt met zgn. ‘optimizers’ die ook onder schaduwomstandigheden zoveel mogelijk energie uit de installatie halen.
Al langer zijn er buurtbewoners die zonnepanelen op eigen dak hebben. Maar er zijn ook bewoners die geen dak hebben (appartementen), of een dak met weinig zon of niet kunnen plaatsen door uitblijven van instemming van hun VvE. Vooral voor deze bewoners is het BES- initiatief Zon op Museon bedoeld.

Buurt Energie Statenkwartier (BES) geeft daarnaast ook voorlichting over isolatie en energiebesparing in eigen huis. Daarnaast worden kennisavonden en inkoopacties georganiseerd.

Hoe werkt het bij Zon op Museon
  • Voor € 350,- kun je een paneel financieren – deze levert jaarlijks ongeveer 230 kWh stroom op.
  • De leden krijgen op hun eigen stroomrekening jaarlijks een korting van € 27,50 per paneel, voor vermeden energiebelasting.
  • Je kunt net zoveel panelen financieren als je wilt – een gemiddeld huishouden heeft 15 panelen nodig voor zijn stroomverbruik.
  • De stroom wordt verkocht aan Greenchoice – die geeft de coöperatie ook een extra bonus voor elk lid dat klant is bij Greenchoice.
  • De opbrengsten uit het project worden jaarlijks verdeeld onder de leden. Dat levert naar verwachting € 7,50 per paneel op.
  • Ieder paneel levert naar verwachting jaarlijks in totaal ongeveer € 35,- op. Daarmee heb je de investering in 10 jaar terugverdiend.
  • De looptijd van het project is 25 jaar.
  • De korting op de energiebelasting is gegarandeerd voor 15 jaar.
  • Je moet wel gebruik maken van een energieleverancier die deze regeling ondersteunt, zie hiervoor het volgende overzicht van energieleveranciers waar men ook direct kan overstappen.

 

NB: de opbrengsten per jaar zijn een schatting op basis van ervaringscijfers. De opbrengsten kunnen jaarlijks fluctueren.

Opbrengsten

Gerealiseerd met project: Den Haag Museon

Totale productie tot op heden:

183.457 kWh

Totale CO2 besparing:
100.901 kg
Zon op Museon is vol maar er komt een tweede zonnedak.

Samen met buurtgenoten wekken we als coöperatie Zon op Museon jaarlijks 45.000 kWh schone stroom op – goed voor een jaarlijkse besparing van 25.000 kg CO2 uitstoot.

Ons zonnedak met 208 panelen was binnen enkele maanden uitverkocht. Het succes van Zon op Museon heeft Buurt Energie Statenkwartier (BES) geïnspireerd elders in onze buurt naar een ander dak te zoeken voor de plaatsing van zonnepanelen. Dat dak hebben we gevonden, op het congresgebouw World Forum in Den Haag. Met steun van de gemeente Den Haag willen we daar 252 zonnepanelen plaatsen. Dit project is inmiddels uitverkocht. U kunt zich registreren en vervolgens inschrijven voor de Wachtlijst van Zon op World Forum want ze gaan op zoek naar een tweede dak.