Yonkers

Zon op Northgo

Zon op Northgo?

Wil je zonnepanelen, maar heb je geen eigen dak of is je dak ongeschikt? Doe mee in de coöperatie Zon op Northgo, doe mee in de groene golf! De coöperatie wil 600 zonnepanelen plaatsen op het dak van het Northgo College in Noordwijk. Samen met de andere deelnemers in de coöperatie investeer je in die zonnepanelen.

Hoe werkt het

De overheid stimuleert het opwekken van duurzame energie. Officieel de Regeling Verlaagd Tarief, beter bekend als de postcoderoosregeling. Omdat de coöperatie gevestigd is in postcode 2203 kunnen inwoners in deze en aangrenzende postcodes meedoen, dus 2201, 2202, 2203 en 2204 (heel Noordwijk), maar ook 2211 (Noordwijkerhout) en 2215 (Voorhout).
Je kunt meedoen door zonnepanelen te financieren. Je krijgt dan gedurende 15 jaar (overheidsgarantie) een korting op je energiebelasting én je krijgt je aandeel uit de opbrengst van de stroomverkoop.
De kosten zullen circa € 225,= per certificaat van 250 kWh gaan bedragen. Bij de huidige energiebelasting en stroomprijzen is de “terugverdientijd” circa 7 tot 8 jaar. Elk certificaat bespaart ook nog eens bijna 130 kg CO2 uitstoot, jaar in, jaar uit.
Heb je interesse? Schrijf je dan in (zie blokje inschrijving). Bedenk wel dat je niet méér belasting terug kunt krijgen dan je betaalt. Een gemiddeld gezin gebruikt 3500 kWh per jaar en een certificaat staat voor ongeveer 250 kWh.

Aanmelden / inschrijven

Interesse? Ga naar onze gebruikerspagina en meld je aan bij Zon op Nederland en doe de voorinschrijving voor Zon op Northgo. Beide aanmeldingen/inschrijvingen verplichten je nog tot niets, maar we moeten wel peilen of er voldoende animo is in Noordwijk.

Meedoen

Meedoen is eenvoudig: je wordt lid van coöperatie Zon op Northgo en geeft aan met hoeveel certificaten je zou willen meedoen. Je wordt uitgenodigd voor informatieavonden en krijgt uitleg over hoe het werkt, wat er van je verwacht wordt en wat jij van de coöperatie mag verwachten.

Ga naar https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/ en meld je vrijblijvend aan bij Zon op Nederland. Zon op Nederland stuurt je een verificatiemailtje. Daarna kun je je vóórinschrijven voor deelname aan Zon op Northgo op https://www.zonopnederland.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen/.

De gemeente Noordwijk ondersteunt dit project met een startsubsidie. Daarom is het project in eerste instantie bedoeld voor inwoners en bedrijven in Noordwijk die willen meedoen. Gedurende een periode van 2 maanden krijgen Noordwijkers daarom voorrang bij hun inschrijving.
Inwoners en bedrijven uit de postcodes 2211 (Noordwijkerhout) en 2215 (Voorhout) kunnen zich wel alvast aanmelden. Bij voldoende beschikbaarheid kunnen zij ook deelnemen.

Locatie Project

Het Northgo College stelt het dak van de school beschikbaar aan Zon op Northgo. Naar verwachting wordt begin mei 2018 de overeenkomst tussen het Northgo College en Zon op Northgo getekend.

Bij voldoende deelname worden de zonnepanelen in de zomer van 2018 gelegd.

DEELNAME AAN EEN COÖPERATIE

Alle deelnemers in de coöperatie zijn samen eigenaar van de coöperatie en beslissen op de Algemene Ledenvergadering over zaken als het beleid van de coöperatie, de contributie en de verdeling van inkomsten. Net zoals bij een vereniging kunnen deelnemers actief zijn, maar dat hoeft niet. De coöperatie heeft een bestuur dat de gang van zaken regelt. Ook bedrijven kunnen deelnemen in de coöperatie en zo werken aan een duurzamer bedrijfsvoering.

 

HET FINANCIËLE VOORDEEL

Als deelnemer in de coöperatie koop je één of meer certificaten als jouw aandeel in de installatie. Daarin zijn alle kosten meegenomen: installatie, aanschaf, verzekering, aansluitkosten. De coöperatie verkoopt de stroom en genereert daarmee de inkomsten die nodig zijn om de coöperatie te laten draaien. De inkomsten zijn afhankelijk van de elektriciteitsprijs.

Een groter voordeel is je belastingkorting: voor iedere kWh die door jouw aandeel van de installatie wordt opgewekt krijg je 15 jaar lang korting op de energiebelasting die je betaalt via je energierekening. In 2018 is dit 12,65 cent incl. BTW. Dit bedrag stijgt en daalt met de hoogte van de energiebelasting per jaar.

EEN COÖPERATIE VAN EN VOOR INWONERS

De coöperatie is een model dat antwoord geeft op een toenemende behoefte van mensen om samen met buurt- en plaatsgenoten te werken aan ontwikkelingen als de energiecrisis, het klimaat of sociale cohesie. Zon op Northgo maakt het mogelijk toch mee te doen ook al heb je geen eigen dak, geen geschikt dak of kun je je de installatie van eigen zonnepanelen simpelweg niet veroorloven. Met één certificaat doe je ook mee en met de besparing komt een tweede dichterbij.

 

De initiatiefnemers

Het oprichtingsbestuur bestaat uit Rob de Mooij (voorzitter), Jan Mulder (secretaris), Michiel de Mooij (penningmeester) en Jordy van Zaanen. Wij hebben samen Zon op Northgo opgericht om in Noordwijk geschikte daken te benutten voor zonne-energie en iedereen de kans te bieden mee te doen aan lokaal opgewekte zonne-energie.

 

DE BETROKKEN ENERGIEBEDRIJVEN

Voor de uitvoering van de energiebelastingkorting voor alle deelnemers van de coöperatie heeft Zon op Nederland contracten met verschillende energiebedrijven gesloten die deze regeling willen uitvoeren. Deze lijst wordt steeds uitgebreid. Maar niet alle energiebedrijven willen meewerken.

Dat kán betekenen dat je als deelnemer in de coöperatie moet overstappen om van de regeling gebruik te kunnen maken.