Yonkers

Opgewekt in Purmerend en Zon op Purmerend

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Opgewekt in Purmerend, opgericht in 2013, met de missie om duurzaamheid onder de burgers van Purmerend en Beemster te stimuleren. Dit doen wij o.a. door het opzetten en realiseren van zonnepanelenprojecten, het verzorgen van energiebesparingscursussen en het organiseren van duurzaamheidsevenementen.

Stand van zaken

Zon op Stadhuis
Zon op stadhuis is operationeel en alle beschikbare panelen zijn verkocht. Wilt u alsnog graag zonnepanelen op het stadhuis hebben en woont u in het postcoderoosgebied van Zon Op Stadhuis (de postcodes 1441, 1442, 1443, 1445, 1447, 1448, 1456, 1461 of 1121), dan kunt u zich op de reservelijst (laten) plaatsen. Als een van de deelnemers zijn panelen wil verkopen dan worden kandidaten op de reservelijst in volgorde van aanmelding benaderd

Klik om de opbrengst van de Panelen op het Stadhuis te zien.

 

Zon op Antoni Gaudí
Opgewekt in Purmerend is momenteel voorbereidingen aan het treffen voor een tweede project: Zon op Antoni Gaudí. Er is al een overeenkomst met de eigenaar van de Scholen Groep “Antoni Gaudí” voor het plaatsen van 166 panelen op het dak van de school. U kunt zich nog inschrijven om mee te doen als u woont binnen de postcodes 1441, 1442, 1443, 1444, 1461 of 1471. Hieronder vindt u een afbeelding van de postcoderoos van “Zon op Antoni Gaudí”. Bij realisatie worden de panelen toebedeeld in volgorde van aanmelding.

Zon op Stadhuis en Zon op Purmerend

De Stichting Opgewekt in Purmerend heeft de coöperatie Zon op Purmerend opgericht die tot doel heeft om meerdere zonnepanelenprojecten op te starten. Voor de ontbrekende kennis en ondersteuning is een samenwerkingsverband afgesloten met Zon op Nederland. Zon op Stadhuis is het eerste gerealiseerde zonnepanelenproject: Op het dak van het stadhuis in Purmerend liggen 272 zonnepanelen die sinds medio december 2016 in bedrijf zijn en stroom leveren. De belangstelling voor dit project was dermate groot dat Opgewekt in Purmerend samen met de coöperatie Zon op Purmerend zeer gemotiveerd zijn om meer vervolgprojecten op te zetten.

Voor wie bestemd?

Onze zonnepanelenprojecten zijn bedoeld voor mensen uit Purmerend en omgeving die graag hun eigen zonne-energie willen opwekken, maar geen zonnepanelen op eigen dak kunnen of willen hebben. Opgewekt in Purmerend biedt aan deze mensen de mogelijkheid om te investeren in een van onze projecten waarin wij – in coöperatief verband – zonnepanelen plaatsen en exploiteren op een geschikt openbaar dak (bijv. stadhuis of school). De opbrengst van de opgewekte stroom komt geheel ten goede aan de deelnemers. Dat geldt ook voor de belastingvoordelen waar deelnemers recht op hebben.

Subsidie regelingen

Binnen onze projecten wordt gebruik gemaakt van de postcoderoosregeling. Klik hier voor meer informatie. Van de Stimulering Duurzame Energieproductie-regeling maken wij geen gebruik. Wilt u meer informatie over SDE+ klik dan hier.

Toekomstige projecten

Naast het realiseren van projecten zoals Zon op Antoni Gaudí zijn wij altijd op zoek naar nieuwe locaties en partners die hun dak beschikbaar willen stellen voor onze zonnepanelenprojecten. Zolang er daken beschikbaar zijn zullen wij nieuwe projecten opstarten, waarvoor u zich ten alle tijden kunt inschrijven.

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina op Zon Op Nederland en meldt u dan geheel vrijblijvend. Vervolgens kunt u zich (voor)inschrijven voor een project van “Opgewekt in Purmerend”.

Opbrengsten

Gerealiseerd met project: Purmerend Stadhuis

Totale productie tot op heden:

71.306 kWh

Totale CO2 besparing:
39.218 kg
Meer informatie?

Voor meer informatie over onze zonnepanelenprojecten en andere initiatieven kunt u terecht op onze website www.opgewektinpurmerend.nl.