Yonkers

Zon op Vilsteren

Initiatiefnemers

De namen zeggen het helemaal: Duurzaam Vilsteren en Zon op Vilsteren. Het doel van Duurzaam Vilsteren is het opwekken van duurzame energie in ons deel van het Vechtdal: de kern Vilsteren, en natuurlijk ook Ommen en de buitengebieden richting Dalfsen. We streven naar een sterke groei van lokaal opgewekte duurzame energie, om zo bij te dragen aan landelijke en internationale doelen zoals het klimaatakkoord van Parijs en het verminderen van onze afhankelijkheid van aardgas. Duurzaam Vilsteren is al langer actief met energiebesparing (isolatie, slimmigheden om het energieverbruik terug te brengen).

 

Duurzame energie kan zijn zonne-, wind-, water- of bio-energie. Ook energiebesparing draagt bij aan verduurzaming. Duurzaam Vilsteren richt zich in eerste instantie op zonne-energie door particulieren (voor eigen gebruik) of door een coöperatie (voor deelnemers). Ook zijn er plannen voor waterkracht in de Vecht, het gebruik van lokaal hout in houtkachels en het produceren van biogas uit mest.

 

Zon op Vilsteren is een nieuwe coöperatie met als doel om gezamenlijk zonnepanelen op het dak van een schuur te plaatsen. Hiermee wordt zonne-energie ook mogelijk voor buurtgenoten die zelf geen geschikt dak voor zonnepanelen hebben.

Hoe werkt het

Zon op Vilsteren gaat 522 zonnepanelen plaatsen op het dak van de nieuwe schuur van de familie Langenkamp. Alle inwoners van het Vechtdal in en rond Ommen tot aan omgeving Dalfsen (postcodes 7722, 7731, 7734, 8146 en 8147 kunnen meedoen). U kunt in dit project van de coöperatie participeren door zonnepanelen te financieren. U krijgt dan gedurende tenminste 15 jaar een forse korting op uw energierekening én een opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie. Onderdeel van deze korting op de energierekening is het recht op teruggave van de energiebelasting dat voor deelnemers aan de coöperatie door de overheid voor minimaal 15 jaar wordt gegarandeerd. Dit noemt men de postcoderoos regeling (zie voor uitleg: postcoderoos).

 

De kosten zullen circa € 280,- per certificaat gaan bedragen. Een certificaat staat voor een verwachte opbrengst van 250 kWh per jaar en is bijna gelijk aan één zonnepaneel. De benodigde inleg heeft u (bij de huidige belasting en stroomprijzen) in circa 7 tot 8 jaar terugverdiend. Maar belangrijker: met elk zonnepaneel besparen we bijna 130 kg CO2 uitstoot. Elk jaar weer!

 

Wilt u meedoen? Schrijft u dan in (zie blokje inschrijving). Realiseert u zich wel dat u niet meer stroom kunt verrekenen dan u verbruikt. Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kWh per jaar en een certificaat heeft een waarde van 250 kWh per jaar. Dus dan heeft u aan 14 certificaten genoeg!

 

 

Aanmelden / inschrijven

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina en meldt u dan geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland. Vervolgens kunt u zich (voor)inschrijven voor het project van Zon op Vilsteren.

 

Het is van belang om kennis te nemen van het informatie memorandum van de coöperatie en van de AFM, het informatie memorandum van de coöperatie bevat belangrijke informatie over het project en in het informatie memorandum van de AFM wordt beschreven dat de coöperatie de verplichting heeft om projecten aan te melden bij de AFM maar niet vergunningsplichtig is.

Locatie Project

Marco en Karin Langenkamp hebben voor dit project van Zon op Vilsteren hun schuurdak aan de Vennenbergweg 10 in Vennenberg beschikbaar gesteld . Op 27 december 2017 is de overeenkomst tussen Marco en Karin Langekamp en Zon op Vilsteren getekend. Daarmee kunnen we aan de slag! De zonnepanelen zullen worden gelegd zodra er voldoende deelnemers zijn die samen de coöperatie Zon op Vilsteren vormen. U doet toch ook mee?

Meedoen

Meedoen is eenvoudig: u wordt lid van coöperatie Zon op Vilsteren (gratis) en geeft aan met hoeveel certificaten u zou willen participeren. U wordt binnenkort uitgenodigd voor de informatieavond. Daar krijgt u uitleg over hoe het werkt en wat er van u verwacht wordt. Het leuke van een coöperatie is: we doen het samen!

Aan lidmaatschap van de coöperatie zijn geen kosten verbonden. U verplicht u door uw lidmaatschap nog nergens toe! Wel hebt u de kans om als eerste mee te doen en zonnepanelen te ‘kopen’ in dit project. Indien de interesse groter is dan het aantal panelen dat geplaatst kan worden aan de Vennenbergweg 10, dan wordt voorrang verleend aan de geïnteresseerden die het eerst lid van de coöperatie zijn geworden. Bij zeer grote interesse zal Duurzaam Vilsteren de mogelijkheid van een tweede dak onderzoeken.