Yonkers

Zon op Voorschoten

Zon op Voorschoten

In de zomer van 2016 is de coöperatie Zon op Voorschoten opgericht. De gemeente is bereid gevonden het dak van sporthal De Vliethorst ter beschikking te stellen, waarop begin februari 224 zonnepanelen zijn geplaatst. Op 21 februari is in een feestelijke bijeenkomst in de kantine van de sporthal de ingebruikstelling van de eerste groene Voorschotense energiecentrale met leden en belangstellenden gevierd. Voor het officiële gedeelte is wethouder Binnendijk uitgenodigd die de opening heeft verricht.

Aanmelden / inschrijven

Aanvankelijk waren 70 inwoners geïnteresseerd. Uiteindelijk hebben 42 leden in zonnepanelen geïnvesteerd waaronder sporthal De Vliethorst zelf. Daarmee hebben we niet aan alle wensen kunnen voldoen. We zijn dan ook op zoek naar een volgend dak. Besprekingen daarover vinden plaats en we hebben goede hoop op korte termijn een tweede dak te kunnen presenteren.

Ben je geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina en meld je dan geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland en vervolgens kun je (voor)inschrijven voor een project van Zon op Voorschoten. Iedereen mag zich blijven inschrijven. Je komt dan op de wachtlijst en zodra we een nieuw dak in Voorschoten hebben gevonden, kun je meedoen aan het volgende project.

Zonnepanelen op het dak van sporthal De Vliethorst
Hoe werkt het

Deelnemers worden lid van de coöperatie Zon op Voorschoten. Alle deelnemers leggen geld in, waarvan de coöperatie de zonnepanelen koopt. De coöperatie is dus eigenaar van de panelen. De leden zijn eigenaar van de coöperatie en krijgen certificaten.

De leden van de coöperatie hoeven thuis geen energiebelasting (en de btw daarover) meer te betalen voor elk kilowattuur dat zij in de coöperatie opwekken. Eén paneel produceert ongeveer 250 kilowattuur stroom per jaar. In 2017 levert dat een korting van ruim € 30 per paneel op. Daarnaast krijgen de deelnemers nog een opbrengst uit de coöperatie voor de verkoop van de opgewekte stroom, ongeveer € 10 per paneel.

Als eigenaar van een of meer zonnepanelen kun je verwachten dat je investering in ongeveer 8 jaar is terugverdiend. Je blijft daarna profiteren van de opbrengst van je zonnepanelen zolang die in je bezit blijven. Op jaarbasis is het te verwachten rendement meer dan 5%, wat veel aantrekkelijker is dan de huidige rente op je spaarrekening.

Meedoen

Postcoderoos is de term die gebruikt wordt bij het lokaal gezamenlijk opwekken van duurzame energie. Dat is het gebied waarbinnen deelnemers aan lokale energieprojecten een korting krijgen op hun energiebelasting via de energienota. Die korting is nooit meer dan het eigen verbruik. De opgewekte energie wordt verkocht aan een energiemaatschappij. Een ieder deelt mee in de opbrengst. Als centrale postcode voor Zon op Voorschoten is gekozen voor postcode 2253. Dat betekent dat de aangrenzende postcodes 2251, 2252, 2254, 2324 en 2331 ook meedoen. De postcoderoos regeling wordt voor 15 jaar gegarandeerd vanaf het ogenblik dat de installatie werkt. De panelen gaan langer mee. Iedere inwoner binnen de postcoderoos kan meedoen. Je bepaalt zelf hoeveel panelen je wilt financieren. Eén paneel kost ongeveer € 350; met meer panelen meedoen mag natuurlijk ook. Je kunt je inschrijven via onze gebruikerspagina. Dat verplicht nog tot niets. Wel is het zo dat alleen leden van Zon op Voorschoten zonnepanelen kunnen afnemen. Van leden wordt een eenmalig entreegeld van € 35 verlangd.

Meer informatie?

Voor steeds de meest recente informatie over Zon op Voorschoten wordt verwezen naar onze facebookpagina Zon op Voorschoten.

Het bestuur van Zon op Voorschoten

De opwarming van de aarde door broeikasgassen is een van de grootste bedreigingen voor de mensheid. Op alle niveaus zullen we dus maatregelen moeten nemen om het tij te keren en de transitie te maken naar schonere energiebronnen. Dit gegeven is voor het bestuur een belangrijke motivator om dicht bij huis een bijdrage te leveren aan schone energie opwekking in Nederland.
Daarnaast vinden alle bestuursleden het belangrijk dat we inwoners van Voorschoten de mogelijkheid bieden om zelf zonnestroom op te wekken ook al heb je daar zelf geen geschikt dak voor. Samen kunnen we hier als inwoners van Voorschoten een bijdrage leveren aan een schonere toekomst, te beginnen op het dak van sporthal de Vliethorst maar hopelijk snel ook op andere daken!

 

Taakverdeling en korte introductie:

Binnen het eerste bestuur van Zon op Voorschoten hebben we de volgende taakverdeling afgesproken:

 • Voorzitter: Frans van Selm.
  Frans (1958) heeft een IT project management achtergrond bij een grote multinational, woont sinds 1992 in Voorschoten, is getrouwd en heeft 2 studerende kinderen waarvan er nog één thuis woont.
 • Secretaris: Jan Koster
  Jan (1948) woont sedert 1976 in Voorschoten. Jan is ingenieur, heeft als onderzoeker bij overheidsdiensten gewerkt en de laatste 20 jaar in diverse functies bij Amerikaanse ICT-bedrijven. Heeft ervaring als secretaris in verschillende besturen. Is vanaf 1 maart 2013 gepensioneerd. Jan is ongehuwd.
 • Penningmeester: Thijs Mollers
 • Inkoop en realisatie: Hugo Nordkamp, met support van Frans van Selm.
  Hugo (1972) heeft een commerciële achtergrond en werkt aan klantgerichte kwaliteitsverbeteringsprojecten bij een groot telecombedrijf. Hij is getrouwd, heeft 3 thuiswonende kinderen en woont sinds 1999 in Voorschoten. Hij is verantwoordelijk voor de inkoop en realisatie van de zonnepanelen.
 • Bestuurder: Jan Korterink.
  Jan (1946) woont vanaf 2012 in Voorschoten. Hij is met pensioen. Hij werkte daarvoor bij verschillende organisaties op het snijvlak van IT en bestuurlijke en organisatorische inbedding ervan. Hij is maatschappelijk in verschillende organisaties actief. Als voorzitter houdt hij zich bezig met de noodzakelijke bestuurlijke en politieke contacten en draagt zorg voor een zo goed en efficiënt mogelijk verloop van het werk van onze coöperatie. Jan is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen.
<a href=”https://www.zonopnederland.nl/wp-content/uploads/2018/08/Jaarverslag_ZoV_2017.pdf”>Jaarverslag ZoV 2017</a>
Jaarverslag 2017

Het verhaal van oprichting van de coöperatie tot en met het functioneren van de zonnestroominstallatie gedurende het eerste kalenderjaar is verwoord in het Jaarverslag Zon op Voorschoten 2017. Dit jaarverslag is hieronder beschikbaar als pdf.

Jaarverslag ZoV 2017

(3 Mb)

Meer informatie?

Gerealiseerd met project: Voorschoten De Vliethorst

Totale productie tot op heden:

157.535 kWh

Totale CO2 besparing:
86.644 kg