Yonkers

Zon op VvE

Zon op VvE

Veel VvE-daken blijven onbenut voor zonne-energie, terwijl de daken meestal wel uitermate geschikt zijn. Veel bewoners van VvE-en willen graag zonne-energie opwekken op eigen dak. Het is echter niet altijd duidelijk wat de beste oplossing is. Investeringen ten laste van de reserves van de VvE kunnen meestal niet op voldoende steun bij de ALV rekenen. Hierdoor blijft veel dakpotentieel onbenut. Er zijn echter oplossingen die voor iedere bewoner aantrekkelijk kunnen zijn.

Mogelijkheden in kaart

Wat is mogelijk, wat is zinvol en wat is de beste oplossing?

 

Coöperatie Zon op Nederland heeft een oplossing ontwikkeld voor VvE’s die de meeste flexibiliteit voor deelnemers biedt, met de hoogste investeringszekerheid. Wij werken hiervoor samen met diverse partijen, waaronder VvE Belang.

Informatie
* Dit is een verplicht veld
Mogelijke oplossingen

Er zijn vier oplossingen mogelijk voor zonnepanelen op het dak van een VVE:

 1. Zonnepanelen aansluiten op collectieve voorzieningen
 2. Zonnepanelen aansluiten op individuele huizen
 3. Zonnepanelen aansluiten op zonnestroom verdeler
 4. Zonnepanelen via coöperatie van bewoners
Quick Scan

Zon op Nederland kan een Quick Scan uitvoeren voor uw dak. Dit kost € 250,- eenmalig. Wij kunnen ook de splitsingsakte controleren, zodat u weet hoe het besluitvormingstraject er uit zal zien en waar obstakels liggen. Voor leden van VVE Belang is dit gratis, anders bedragen de kosten € 60,- (lidmaatschap VVE Belang vanaf € 60,- https://www.vvebelang.nl/aansluiten/)

De Quick Scan geeft inzicht in mogelijkheden van de vier beschikbare varianten. Hiervoor is de volgende input nodig:

 • Naam VvE
 • adres
 • aantal appartementen (koop én huur)
 • samenstelling VvE –particuliere kopers, woningcorporatie, bedrijfspanden
 • aantal verdiepingen
 • energieverbruik van collectieve voorzieningen
 • voorbeeld splitsingsakte
Varianten

De voor- en nadelen van iedere variant:

 1. Zonnepanelen aansluiten op collectieve voorzieningen
  • Voordeel:
   • Vanuit de VvE
   • Iedereen profiteert in zelfde mate
   • Geen investering individuen
   • Installatie kan meegeteld worden in EPC-norm (energie-label)
  • Nadeel:
   • Uit financiële reserves VvE
   • Pas voordeel voor leden nadat investering is terugverdiend
   • Bij hoog energieverbruik (meer dan 30.000 kWh per jaar) lage opbrengsten
   • Bij laag energieverbruik (10.000 kWh per jaar, of minder) weinig panelen nodig en dak over
   • ALV besluitvormingsproces veelal een drempel
   • In geval van gemengd bezit (kopers en woningcorporatie) vaak geblokkeerd door woningcorporatie (hogere servicekosten).
 2. Zonnepanelen aansluiten op individuele huizen
  • Voordeel:
   • Geen investering VvE
   • Hoogst mogelijke opbrengst van de zonnepanelen
  • Nadeel:
   • Aparte installaties per huis – aparte kabels, aparte omvormers
   • Niet alle bewoners kunnen in gelijke mate profiteren – bewoners begane grond moeten bijvoorbeeld lange kabel trekken (duur en energieverlies)
   • Onzekerheid over toekomst van salderen (mogelijk lagere opbrengsten)
   • Mogelijk issues met dak onderhoud (eigenaren installaties moeten opdraaien kosten verplaatsen)
   • Starre oplossing – eenmaal geplaatst geen/beperkt ruimte voor nieuwe panelen of andere verdelingen
   • Installatie kan niet meegeteld worden in EPC-norm (energie-label)
   • ALV besluitvormingsproces veelal een drempel – niet iedereen profiteert in gelijke mate
 3. Zonnepanelen aansluiten op zonnestroom verdeler
  • Voordeel:
   • Geen investering VvE
   • Eén installatie
   • Hoge opbrengst van de zonnepanelen
   • Flexibiliteit in verdelen van stroomopbrengsten
   • Installatie kan meegeteld worden in EPC-norm VvE (energie-label)
  • Nadeel:
   • Hogere investeringskosten
   • Aparte kabels per deelnemend huishouden
   • Kan slechts via één partij: LENS – met langlopend contract
   • Onzekerheid over toekomst van salderen (mogelijk lagere opbrengsten – zij het minder risico dan bij individuele aansluitingen)
   • Management fees per deelnemer drukken op de opbrengsten
   • Minder flexibiliteit in keuze energieleverancier
   • ALV besluitvormingsproces veelal een drempel
   • In geval van gemengd bezit (kopers en woningcorporatie) vaak geblokkeerd door woningcorporatie (hogere servicekosten).
   • Zonnepanelen via coöperatie van bewoners
 4. Zonnepanelen via coöperatie van bewoners:
  • Voordeel:
   • Geen investering vve, ook geen risico bij VvE
   • Bewoners bepalen zelf hoogte van participatie en investering
   • Eén installatie, één eigen aansluiting elektriciteitsnet
   • Energiebelasting wordt verrekend
   • Keuze uit meer energieleveranciers
   • Hoogste opbrengsten geproduceerde energie
   • Installatie kan meegeteld worden in EPC-norm VvE (energie-label)
   • Bij dakonderhoud zijn kosten verplaatsen installatie voor coöperatie
   • In geval van gemengd bezit (kopers en woningcorporatie) meestal niet geblokkeerd door woningcorporatie, omdat er geen verhoging servicekosten is en ook huurders kunnen participeren.
  • Nadeel:
   • Geen direct verbruik energie door deelnemers
   • Aparte juridische entiteit naast VvE: energie coöperatie
   • Additionele jaarlijkse kosten door coöperatie (admin, aansluiting, bank)
   • Administratieve last (doorgeven energieopbrengsten aan leveranciers)
   • Mogelijk issues met verhuizen: overdracht aandeel aan nieuwe/andere bewoners
   • Niet alle energieleveranciers ondersteuning systematiek
   • ALV besluitvormingsproces kan drempel vormen