Yonkers

Zon op Waterland

Grootste project coöperatie Zon op Waterland

Omroep PIM maakte de volgende reportage: Grootste project coöperatie Zon op Waterland

Project Waterland-Oost

De familie Bark te Overleek, op nog geen kilometer afstand westelijk van Monnickendam, heeft het dak van hun stal beschikbaar gesteld voor zonnepanelen. Ook voor dit project hebben de Ilpendammers Leendert Wals en Piet Hofman het op zich genomen om deelnemers te werven, vooral uit de regio Ilpendam en Watergang – maar ook andere Waterlanders zijn hier uiteraard welkom. Er wordt nog gewerkt aan een flyer die in de regio zal worden bezorgd en aan een informatie memorandum.
Totdat dit informatie memorandum Waterland-Oost beschikbaar komt kunt u voor de werking van de regeling en uw deelname ook het informatie memorandum van het project Ilpendam-West bestuderen, zie informatie memorandum Ilpendam-West.

U kunt zich hier op dit project inschrijven

Opstandingskerk Monnickendam

De Protestantse Gemeente in Monnickendam heeft haar Opstandingskerk beschikbaar gesteld voor plaatsing van zonnepanelen op de verschillende daken van het gebouw. Dat betreft zowel de platte daken van de zaaltjes en pastorie als de licht hellende daken van het kerkgebouw. Er zijn in totaal 277 panelen van 285 Wp geplaatst met een opwekvermogen van zo’n 70.000 kWh/jaar.

Op 24 mei 2019 is de installatie afgerond en meteen in productie gegaan.  Er zijn in principe nog enkele participaties beschikbaar, waarvoor de inschrijving nog niet definitief is gemaakt. Via deze link kunt u hiervoor uw belangstelling kenbaar maken.

Zie het Informatie memorandum voor het project “Opstandingskerk”

Project Ilpendam West

De familie Dekker in Landsmeer, aan de westzijde van het Noord-Hollands kanaal ter hoogte van Ilpendam heeft enkele zuidelijk georiënteerde staldaken beschikbaar gesteld voor zonnepanelen. Piet Hofman en Leendert Wals hebben zich als voortrekkers opgeworpen om heel veel inwoners van Ilpendam te werven voor dit project. Op 13 feb 2018 werd een presentatie gegeven waarin alle aspecten van dit project en deelname eraan zijn belicht. Het project was al snel volgeboekt en op 15 feb 2019 is de installatie live gegaan. De stroomopbrengsten kunt u hier bekijken.

Er wordt gewerkt aan uitbreiding en er zijn al nieuwe daken in beeld voor inschrijvers waarvoor geen ruimte meer was in dit project;  U kunt zich hier nog steeds inschrijven.

Project Pronken met Zon

Twee grote daken van stallen van de gebroeders Pronk zijn beschikbaar voor zonnepanelen. Hiervoor worden twee afzonderlijke projecten (met eigen elektrische aansluiting) voorzien. De oostelijk gelegen stal uit 2006 is reeds belegd met 864 zonnepanelen (op beide dakdelen). Alle 796 participaties zijn verkocht en de installatie is vanaf 4 oktober 2018 in productie.
Bij voldoende belangstelling volgt later een tweede project op de westelijke stal uit 2011, waarop ruim 800 panelen zullen passen (beide dakdelen samen).

Zie het Informatie memorandum voor “Pronken met Zon”

Project Zuiderzon

Op de stal van de fam. Klein in Zuiderwoude is een derde installatie opgeleverd met de naam Zuiderzon, met uitsluitend deelnemers uit Zuiderwoude en Uitdam!

Begin augustus 2017 werd de installatie al geplaatst. De aansluiting op het net (door Liander) bleek problematisch, een verzwaring van het net bleek vereist. Op 22 januari 2018 werd de installatie aangezet, vooralsnog op beperkte capaciteit. Na plaatsing van een nieuw transformator station (begin juni 2018) kon de installatie voor het eerst op volle kracht draaien.

Opstandingskerk

 Pronken met Zon

Noorderzon

 Zuiderzon

Noorderzon-II

Initiatiefnemers

Willem:

“Het streven naar duurzaamheid is goed ontwikkeld in Waterland, zowel bij de gemeente als bij haar inwoners. Door de ontwikkeling van techniek en prijs is het zelf opwekken van energie m.b.v. zonnepanelen gemakkelijker en ook financieel rendabel geworden.  Veel inwoners kunnen echter geen panelen op hun eigen dak leggen, vanwege monumentale status, niet optimale dakvorm of ligging van hun woning. Maar in het weidegebied van Waterland staan grote veestallen die uitermate geschikt zijn voor zonnepanelen en de lokale veehouders werken daar graag aan mee! Exploitatie van zonnestroom installaties in coöperatief verband is een aantrekkelijk alternatief dat we graag willen aanbieden aan iedere bewoner van Waterland!”

 

Johan:

“De klimaatconferentie van Parijs heeft nog eens extra duidelijk gemaakt dat we zo snel mogelijk van de fossiele brandstoffen af moeten. We moeten de omslag maken naar een duurzame energieopwekking en een circulaire economie.  Gelukkig neemt het bewustzijn dat het anders moet met sprongen toe en staan veel mensen klaar om de handen uit de mouwen te steken. Laten we vooral onze lokale mogelijkheden benutten. Hoe mooi zal het zijn om straks te kunnen laten zien dat onze energie duurzaam wordt opgewekt met een minimale belasting van het milieu. Op naar een duurzaam Waterland!”

Johan Lok en Willem de Vries voor de stal waarop de panelen van het project Noorderzon liggen.
Project Noorderzon

De eerste zonnestroom-installatie van Zon op Waterland, project Noorderzon, is in productie vanaf eind december 2016!  De installatie omvat 272 zonnepanelen op het dak van de ligboxenstal van Mark de Gier in de Noordmeer polder bij Broek in Waterland. We hebben de aanleg van het dak van dag tot dag gevolgd en u kunt hier ons Fotoverslag bekijken.

 

U kunt HIER zien hoeveel energie er tot op heden geproduceerd is.

Feestelijke opening van Noorderzon

Het eerste zonnestroomproject “Noorderzon” was succesvol van start gegaan en het tweede project Noorderzon-II was binnen korte tijd uitverkocht. Tijd voor een feestje dachten we zo!

Voor de viering hebben we het “Venster van Waterland” afgehuurd, een locatie aan de rand van Broek. Bij het feest zijn niet alleen de inschrijvers op beide projecten uitgenodigd maar ook verschillende betrokken partijen, subsidiegevers en de wethouder duurzaamheid van de gemeente Waterland.

Ook omroep PIM was daarbij aanwezig en die hebben een prachtig beeldverslag en interviews met betrokkenen gemaakt. Kijk en geniet van hun rapportage “Zonnestroomproject Noorderzon succesvol van start gegaan

Project Noorderzon-II

Na oplevering van Noorderzon waren voorbereidingen voor een tweede installatie op hetzelfde dak in december 2016 gestart. Na ruim een maand was dit project – Noorderzon-II genoemd – al volgeboekt. Helaas wilde Liander niet meewerken aan een tweede terugleveraansluiting op hetzelfde perceel. Gelukkig bleken de gebroeders Henk en Nico de Gier aan de overzijde van de weg, bereid om het dak van hun stal ter beschikking te stellen en vanaf 15 juni 2107 is Noorderzon-II operationeel.

 

U kunt HIER zien hoeveel energie Noorderzon-II tot op heden heeft geproduceerd.

Hoe werkt het?

Deelnemers worden lid van de coöperatie Zon op Waterland en leggen geld in voor een aantal participaties (€ 300 – € 350/part.). De coöperatie koopt de zonnepanelen en bouwt de installatie voor stroomlevering. De coöperatie is eigenaar van de installatie, de leden zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie en krijgen – naar rato –  aandelen in de coöperatie. De leden van de coöperatie krijgen energiebelasting (en btw) terug over elk kilowattuur (kWh) dat in de coöperatie wordt opgewekt.  Eén participatie levert 250 kWh per jaar op, waarmee een belastingkorting van ruim € 30,- wordt gerealiseerd. Daarnaast krijgen de deelnemers opbrengsten uit o.a. de verkoop van de opgewekte stroom, naar verwachting zo’n € 11,- per participatie.

 

Als deelnemer in de coöperatie verdien je je investering in zo’n 7-8 jaar terug. Daarna blijf je profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen, in elk geval gedurende vijftien jaar – de periode dat de Belastingdienst terugbetaling van de energiebelasting garandeert.  Op jaarbasis verwachten we een rendement van ruim 5%, wat meer is dan de huidige rente op je spaarrekening. Maar wat belangrijker is: je produceert en gebruikt schone en duurzame energie en levert daarmee een bijdrage aan de beheersing van het klimaatprobleem.

Meedoen?

Inschrijving bij Zon op Waterland  staat open voor inwoners van Waterland die in de volgende postcodegebieden wonen: Broek in Waterland (postcode 1151),  Monnickendam (1141), Zuiderwoude (1153), Watergang (1454), Ilpendam (1452), de Purmer (1482) en Katwoude (1145).

Heeft u ook interesse, meld u zich dan aan bij Willem de Vries (020-4033064, wdevries.willem@gmail.com) of Johan Lok (020-4033450,  lokhas@xs4all.nl).

Aanmelden / inschrijven

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze aanmeldpagina en meld u geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland. Vervolgens kunt u zich (voor)inschrijven voor een project van Zon op Waterland.

Of stuur een e-mail naar info@zonopwaterland.nl

 

Zolang er belangstelling is en we aanvragen krijgen zullen wij nieuwe daken vinden waarop we nieuwe zonnestroomprojecten kunnen realiseren!

Ter oriëntatie kunt u hier onze Oprichtingsakte/Statuten downloaden

Opbrengsten

Gerealiseerde productie door Zon op Waterland Coöperatie U.A.

Gerealiseerd met coöperatie: Zon op Waterland Coöperatie U.A.
Totale productie tot op heden: 837.122 kWh
Totale CO2 besparing: 460.417 kg
2019: 451.420 kWh
2018: 265.126 kWh
2017: 120.685 kWh
Gerealiseerd met dit project: Broek in Waterland Noorderzon
Totale productie tot op heden: 204.220 kWh
Totale CO2 besparing: 112.321 kg
2019: 52.592 kWh
2018: 79.131 kWh
2017: 72.497 kWh
Gerealiseerd met dit project: Broek in Waterland Noorderzon II
Totale productie tot op heden: 220.779 kWh
Totale CO2 besparing: 121.428 kg
2019: 71.745 kWh
2018: 100.846 kWh
2017: 48.188 kWh
Gerealiseerd met dit project: Zuiderwoude Zuiderzon
Totale productie tot op heden: 122.467 kWh
Totale CO2 besparing: 67.357 kg
2019: 57.975 kWh
2018: 64.491 kWh
Gerealiseerd met dit project: Broek in Waterland Pronken met Zon
Totale productie tot op heden: 192.535 kWh
Totale CO2 besparing: 105.894 kg
2019: 171.985 kWh
2018: 20.658 kWh
Gerealiseerd met dit project: Ilpendam West
Totale productie tot op heden: 66.447 kWh
Totale CO2 besparing: 36.546 kg
2019: 66.447 kWh
Gerealiseerd met dit project: Monnickendam Opstandingskerk
Totale productie tot op heden: 30.676 kWh
Totale CO2 besparing: 16.872 kg
2019: 30.676 kWh