Yonkers

Zon op Waterland

Project Noorderzon

De eerste zonnestroom-installatie van Zon op Waterland, project Noorderzon, is in productie vanaf eind december 2016!  De installatie omvat 272 zonnepanelen op het dak van de ligboxenstal van Mark de Gier in de Noordmeer polder bij Broek in Waterland. We hebben de aanleg van het dak van dag tot dag gevolgd en u kunt hier ons Fotoverslag bekijken.

 

U kunt HIER zien hoeveel energie er tot op heden geproduceerd is.

Project Noorderzon-II

De voorbereidingen voor een tweede installatie van dezelfde omvang op hetzelfde dak waren half december 2016 al gestart. Na ruim een maand was ook dit project – Noorderzon-II genoemd –  alweer volgeboekt. Helaas wilde Liander wilde niet meewerken aan een tweede terugleveraansluiting op hetzelfde perceel. Gelukkig bleken de gebroeders Henk en Nico de Gier aan de overzijde van de weg, bereid om het dak van hun stal ter beschikking te stellen en vanaf 15 juni 2107 is Noorderzon-II operationeel.

 

U kunt HIER zien hoeveel energie Noorderzon-II tot op heden heeft geproduceerd.

Project Zuiderzon

We zijn inmiddels bijna klaar met de realisatie van een derde project op het dak van de fam. Klein in Zuiderwoude, dat we de naam Zuiderzon hebben gegeven.
Het project is vol ingeschreven met uitsluitend inwoners van Zuiderwoude en Uitdam!
De installatie is begin augustus 2017 al geplaatst. De aansluiting op het elektriciteitsnet (door Liander) is echter nog steeds niet rond. Liander heeft vastgesteld dat de installatie niet meteen op volle capaciteit kan draaien, er is eerst een verzwaring van het net vereist.  En dat kan nog een geruime tijd gaan duren.

We blijven aandringen!!

Nieuwe projecten

Twee grote daken van stallen van de gebroeders Pronk zijn beschikbaar gekomen voor zonnepanelen. Hiervoor worden twee afzonderlijke projecten (met eigen elektrische aansluiting) opgestart. Als eerste wordt de oostelijk gelegen stal uit 2006 belegd met zonnepanelen, met naar schatting zo’n 900 panelen (als beide dakdelen worden belegd). Daarna volgt het tweede project op de westelijke stal uit 2011, waarop ruim 800 panelen zullen passen (beide dakdelen samen).

U kunt nu inschrijven op deze projecten: Pronken met Zon.

 Pronken met Zon

Noorderzon

 Zuiderzon

Noorderzon-II

Initiatiefnemers

Willem:

“Het streven naar duurzaamheid is goed ontwikkeld in Waterland, zowel bij de gemeente als bij haar inwoners. Door de ontwikkeling van techniek en prijs is het zelf opwekken van energie m.b.v. zonnepanelen gemakkelijker en ook financieel rendabel geworden.  Veel inwoners kunnen echter geen panelen op hun eigen dak leggen, vanwege monumentale status, niet optimale dakvorm of ligging van hun woning. Maar in het weidegebied van Waterland staan grote veestallen die uitermate geschikt zijn voor zonnepanelen en de lokale veehouders werken daar graag aan mee! Exploitatie van zonnestroom installaties in coöperatief verband is een aantrekkelijk alternatief dat we graag willen aanbieden aan iedere bewoner van Waterland!”

 

Johan:

“De klimaatconferentie van Parijs heeft nog eens extra duidelijk gemaakt dat we zo snel mogelijk van de fossiele brandstoffen af moeten. We moeten de omslag maken naar een duurzame energieopwekking en een circulaire economie.  Gelukkig neemt het bewustzijn dat het anders moet met sprongen toe en staan veel mensen klaar om de handen uit de mouwen te steken. Laten we vooral onze lokale mogelijkheden benutten. Hoe mooi zal het zijn om straks te kunnen laten zien dat onze energie duurzaam wordt opgewekt met een minimale belasting van het milieu. Op naar een duurzaam Waterland!”

Johan Lok en Willem de Vries voor de stal waarop de panelen van het project Noorderzon liggen.
Feestelijke opening van Noorderzon

Het eerste zonnestroomproject “Noorderzon” was succesvol van start gegaan en het tweede project Noorderzon-II was binnen korte tijd uitverkocht. Tijd voor een feestje dachten we zo!

Voor de viering hebben we het “Venster van Waterland” afgehuurd, een locatie aan de rand van Broek. Bij het feest zijn niet alleen de inschrijvers op beide projecten uitgenodigd maar ook verschillende betrokken partijen, subsidiegevers en de wethouder duurzaamheid van de gemeente Waterland.

Ook omroep PIM was daarbij aanwezig en die hebben een prachtig beeldverslag en interviews met betrokkenen gemaakt. Kijk en geniet van hun rapportage “Zonnestroomproject Noorderzon succesvol van start gegaan

Hoe werkt het?

Deelnemers worden lid van de coöperatie Zon op Waterland en leggen geld in voor een aantal participaties (€ 300 – € 350/part.). De coöperatie koopt de zonnepanelen en bouwt de installatie voor stroomlevering. De coöperatie is eigenaar van de installatie, de leden zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie en krijgen – naar rato –  aandelen in de coöperatie. De leden van de coöperatie krijgen energiebelasting (en btw) terug over elk kilowattuur (kWh) dat in de coöperatie wordt opgewekt.  Eén participatie levert 250 kWh per jaar op, waarmee een belastingkorting van ruim € 30,- wordt gerealiseerd. Daarnaast krijgen de deelnemers opbrengsten uit o.a. de verkoop van de opgewekte stroom, naar verwachting zo’n € 11,- per participatie.

 

Als deelnemer in de coöperatie verdien je je investering in zo’n 7-8 jaar terug. Daarna blijf je profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen, in elk geval gedurende vijftien jaar – de periode dat de Belastingdienst terugbetaling van de energiebelasting garandeert.  Op jaarbasis verwachten we een rendement van ruim 5%, wat meer is dan de huidige rente op je spaarrekening. Maar wat belangrijker is: je produceert en gebruikt schone en duurzame energie en levert daarmee een bijdrage aan de beheersing van het klimaatprobleem.

Meedoen?

Inschrijving bij Zon op Waterland  staat open voor inwoners van Waterland die in de volgende postcodegebieden wonen: Broek in Waterland (postcode 1151),  Monnickendam (1141), Zuiderwoude (1153), Watergang (1454), Ilpendam (1452), de Purmer (1482) en Katwoude (1145).

Heeft u ook interesse, meld u zich dan aan bij Willem de Vries (020-4033064, wdevries.willem@gmail.com) of Johan Lok (020-4033450,  lokhas@xs4all.nl).

Aanmelden / inschrijven

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze aanmeldpagina en meld u geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland. Vervolgens kunt u zich (voor)inschrijven voor een project van Zon op Waterland.

Of stuur een e-mail naar info@zonopwaterland.nl

 

Zolang er belangstelling is en we aanvragen krijgen zullen wij nieuwe daken vinden waarop we nieuwe zonnestroomprojecten kunnen realiseren!

Ter oriëntatie kunt u hier onze Oprichtingsakte/Statuten downloaden