Yonkers

Zon op Woerdense Verlaat

Aanmelden / inschrijven

Gerealiseerde productie door Zon op Woerdense Verlaat Coöperatie U.A.

Gerealiseerd met coöperatie: Zon op Woerdense Verlaat Coöperatie U.A.
Totale productie sinds 23-03-2018: 174.628 kWh
Totale CO2 besparing sinds 23-03-2018: 96.045 kg
2019: 90.087 kWh
2018: 84.541 kWh
2017: 0 kWh
Gerealiseerd met dit project: Woerdense Verlaat Noorderlicht
Totale productie sinds 23-03-2018: 137.917 kWh
Totale CO2 besparing sinds 23-03-2018: 75.854 kg
2019: 71.091 kWh
2018: 66.826 kWh
Gerealiseerd met dit project: Woerdense Verlaat Noorderlicht II
Totale productie sinds 23-03-2018: 36.711 kWh
Totale CO2 besparing sinds 23-03-2018: 20.191 kg
2019: 18.996 kWh
2018: 17.715 kWh
Initiatiefnemers

In het voorjaar van 2017 hebben enkele milieubewuste inwoners van Woerdense Verlaat het plan opgevat om gezamenlijk zonne-energie te gaan opwekken. Enthousiast geworden door zonneprojecten die elders succesvol in coöperatieve vorm waren gerealiseerd, besloten de initiatiefnemers, de heren Henri van Schaik en Arie de Jong, hun plannen in bredere kring bekendheid te geven.

Al snel werd duidelijk dat aan het realiseren van deze plannen vele haken en ogen zitten; om die reden werd contact gezocht met de koepelorganisatie “Zon op Nederland” die al veel soortgelijke zonneprojecten had afgerond. Dankzij de enthousiaste en deskundige begeleiding van Dick van Zadelhoff is ons initiatief dan ook succesvol uitgegroeid tot “Zon op Woerdense Verlaat Coöperatie U.A.”.

Onze coöperatie bestaat nu uit zo’n 30 leden. De huidige bestuursleden zijn Bart Pieters (voorzitter) , Arie de Jong (secretaris), Piet Augustinus (penningmeester), Frank Post en Henri van Schaik (beiden alg. bestuurslid).

Net als de leden komen zij uit de directe omgeving en zien de noodzaak van groene energie. Het is mooi om dit samen met buurtgenoten voor elkaar te krijgen.
De feestelijke opening van ons project in Woerdense Verlaat was op 15 mei 2018 waarbij wethouder Ingwersen aanwezig was om haar visie op de energietransitie uit te leggen. De 318 panelen op twee verschillende daken werkten al vanaf maart 2018 en hebben nu (eind 2018) al 85000 KWh opgewekt en daarmee 46 ton CO2 bespaart, wat overeenkomt met 150 geplante bomen. Hiermee voldoet de installatie aan onze verwachtingen.

Hoe werkt het

Zon op Woerdense Verlaat richt zich op 2 daken in Woerdense Verlaat voor de eerste projecten. Alle inwoners van Woerdense Verlaat kunnen meedoen. Je kunt in de projecten van de coöperatie participeren door zonnepanelen te financieren. Je krijgt dan gedurende tenminste 15 jaar een forse korting op je energierekening én een opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie. Dit noemt men de postcoderoos regeling (zie voor uitleg: postcoderoos).

 

Wil je meedoen? Schrijf je dan in (zie blokje inschrijving). Realiseer je wel dat je niet meer stroom kunt verrekenen dan je verbruikt. Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kWh per jaar en een paneel wekt ongeveer 2700kWh op. Dus dan heb je aan 13 panelen genoeg!

Aanmelden / inschrijven

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina en meld u dan geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland en vervolgens kunt u zich (voor)inschrijven voor een project van Zon op Woerdense Verlaat.

Meedoen

Beide projecten zijn verdeeld over de leden. Toch heeft het zin u aan te melden. Door verhuizing van de leden kunnen panelen beschikbaar komen. Wanneer er veel aanmeldingen zijn en een naburig dak beschikbaar komt kunnen we uitbreiden.

Onze coöperatie heeft geen ambities om buiten Woerdense Verlaat een project op te zetten.

Voor meer informatie: info@zonopwoerdenseverlaat.nl

Locatie Project

De installaties liggen op twee daken in Woerdense Verlaat: op Amstelkade 7 liggen 250 panelen en op Amstelkade 4c liggen 68 panelen.

Doordat de zonnepanelen over 2 locaties zijn verdeeld voldoen ze aan de eis om binnen de “postcoderoosregeling” 2 gebieden te bestrijken: de postcoderoos van Amstelkade 7 bereikt via Aarlanderveen en Ter Aar de grens van Alphen a/d Rijn en Amstelkade 4C beslaat via Kamerik de dorpen Wilnis, Kockengen en Harmelen (voor een opgave van de exacte postcodenummers kunt u contact opnemen met onze coöperatie).