Yonkers

Zon op Zeeburg

Onze coöperatie

Zon op Zeeburg Coöperatie U.A. is in 2015 gestart en heeft als doel het duurzaam produceren van energie. Onze coöperatie is voortgekomen uit de bewonerscommissie voor huurders van De Key in Entrepot-West. We richten ons echter ook op huurders van De Key in de wijken Zeeburg en andere nabij gelegen wijken in Amsterdam Oost.

Als deelnemer ben je lid van Zon op Zeeburg. Omdat de kosten van onze coöperatie naar verwachting volledig worden gedekt uit andere bronnen, is de contributie begroot op nul euro. Deelnemers worden klant van Greenchoice, Qurrent, Engie of Duurzame Energie Unie.

Inschrijven Huurders De Key

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina en meld u dan geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland en vervolgens kunt u zich  (voor)inschrijven voor tweede project van Zon op Zeeburg. Huurders van De Key hebben voorrang.

Nieuw project!

De inschrijving voor Entrepotbrug II is geopend! Dit is het tweede project van 250 zonnepanelen op de Entrepotbrug. Huurders van De Key uit het gebied Entrepot-West kunnen met voorrang deelnemen aan dit project. Als er ruimte is kunnen ook andere huurders van De Key en bewoners in postcodegebied 1019 of daaraan grenzend zich als deelnemer bij Zon op Zeeburg inschrijven.

Meedoen

Dankzij een lening van het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam aan Zon op Zeeburg wordt het deelnamebedrag € 120 per certificaat. Een certificaat wekt 250 kWh zonnestroom per jaar op. Omdat Zon op Zeeburg gebruik maakt van de postcoderoosregeling, verdien je dit bedrag in ongeveer 4 jaar terug.

Door deze regeling krijg je namelijk je energiebelasting terug, een bedrag van ongeveer € 30 per certificaat per jaar, waardoor je terugverdientijd naar verwachting iets langer dan 4 jaar is.

De geproduceerde stroom verkoopt Zon op Zeeburg momenteel aan Greenchoice. De opbrengst is voldoende om de kosten van de coöperatie te dekken, samen met een jaarlijkse bijdrage per deelnemer van de energieafnemer. Deze kosten bestaan uit aflossing van de lening, kosten voor administratie, verzekering, onderhoud installatie e.d.

Informatiebijeenkomst

Op 14 december wordt in Buurtruimte ‘De Eester’, van Eesterenlaan 266, een informatieavond georganiseerd voor alle geïnteresseerden. We beginnen om 20.00 uur.

Eerste project

Begin 2017 is Entrepotbrug I, ons eerste project van 250 zonnepanelen met 45 deelnemers, op het dak van gebouw Entrepotbrug gerealiseerd. Deze installatie produceert naar verwachting 60.000 kWh per jaar en beperkt daarmee de CO2-uitstoot met 27.000 per jaar. Woningcorporatie De Key heeft dit dak ter beschikking gesteld aan Zon op Zeeburg. De nu gerealiseerde zonnestroominstallatie is het eerste coöperatieve zonnepanelenproject op het dak van een woningcorporatie in Nederland.

Op de Entrepotbrug en de aangrenzende daken langs Borneolaan, C. van Eesterenlaan en Cruquiusweg is ruimte voor meer panelen dan de 250 die er nu al liggen. Zon op Zeeburg gaat daarom door met nieuwe projecten, ook op andere daken.

Opbrengsten

Gerealiseerd met project: Amsterdam Entrepotbrug

Totale productie tot op heden:

176.163 kWh

Totale CO2 besparing:
96.890 kg