Yonkers

Zon op Zuidplas

Initiatiefnemers

De naam zegt het helemaal: Zon op Zuidplas. Het hoofddoel van van Zon op Zuidplas is in eigen gemeente duurzaam energie op te wekken en op te slaan. We streven naar 10% duurzame energie in 2020.

Duurzame energie kan zijn zonne-, wind of waterenergie. Duurzame energie gaat over opwekken door particulieren (voor eigen gebruik) of door de coöperatie (voor deelnemers) of in gemengde vormen. Duurzame energie gaat ook over besparen en efficiënt gebruik. Dat zijn tastbare zaken voor vandaag en morgen.

Voor de collectieve zonnestroom projecten stelt de gemeente daken beschikbaar en ondersteunt Zon op Nederland ons met kennis, kunde en hulpmiddelen.

Hoe werkt het

Zon op Zuidplas richt zich op ten minste 2 daken in 2018 voor de eerste projecten. Alle inwoners van Zuidplas kunnen meedoen. Je kunt in de projecten van de coöperatie participeren door zonnepanelen te financieren. Je krijgt dan gedurende tenminste 15 jaar een forse korting op je energierekening én een opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie. Dit noemt men de postcoderoos regeling (zie voor uitleg: postcoderoos).

De kosten zullen circa € 200,- per certificaat van 250kWh gaan bedragen. De benodigde inleg heb je (bij de huidige belasting en stroomprijzen) in circa 6 jaar terugverdiend. Maar belangrijker: met elk zonnepaneel besparen we bijna 130 kg CO2 uitstoot. Dat dat elk jaar weer!

Wil je meedoen? Schrijf je dan in (zie blokje inschrijving). Realiseer je wel dat je niet meer stroom kunt verrekenen dan je verbruikt. Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kWh per jaar en een certificaat is goed voor 250kWh. Dus dan heb je aan 14 certificaten genoeg!

Aanmelden / inschrijven

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze inschrijfpagina en meld u dan geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland en vervolgens kunt u zich (voor)inschrijven voor een project van Zon op Zuidplas.

 

Het is van belang om kennis te nemen van het informatie memorandum van de coöperatie en van de AFM, het informatie memorandum van de coöperatie bevat belangrijke informatie over het project en in het informatie memorandum van de AFM wordt beschreven dat de coöperatie de verplichting heeft om projecten aan te melden bij de AFM maar niet vergunningsplichtig is.

Meedoen en info avond

Meedoen is eenvoudig: je wordt lid van coöperatie Zon op Zuidplas en geeft aan met hoeveel certificaten je zou willen participeren in een van de projecten. Je wordt uitgenodigd voor de volgende informatieavond in mei en krijgt uitleg over hoe het werkt en wat er van je verwacht wordt. Het leuke van een coöperatie is: we doen het samen!

Meer weten? kom naar de info avond op 30 mei in dorpshuis Swanla, Burgemeester, Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen. Inloop vanaf 19.30 uur,

Locatie Project

De gemeente heeft de intentie uitgesproken tenminste 2 daken beschikbaar te stellen aan Zon op Zuidplas. Naar verwachting wordt nog dit jaar de overeenkomst tussen de gemeente en Zon op Zuidplas hiervoor getekend.

 

De gemeente en Zon op Zuidplas gaan starten met 2 centraal gelegen, herkenbaar voor alle inwoners en een prachtig dak met veel zonpotentie. U kunt zich elders op deze pagina voorinschrijven voor het project. Er valt nog zoveel zonnestroom te oogsten! Laten we het samen doen!