Zon Monitor

Dataservices
De basisdienst is Dataservices en betreft het dagelijks uitlezen van de productie (kWh) gegevens op basis van een digitale ingang bij het meetbedrijf. Wanneer sprake is van storing, zoals bij het geheel uitblijven van productie van uw zonnepanelensysteem, zullen wij u dat via e-mail melden. De benodigde informatie voor uw project(en) is in te zien via de website van Zonmonitor.nl.

Websiteservices
Zonmonitor.nl biedt daarbovenop mogelijkheid een website voor u te verzorgen in 4 verschillende varianten:

  1. Zonmonitor.nl levert de kWh-productie per dag via een plug-in, zodat ze in uw eigen website kunnen worden getoond. De website zelf wordt niet door Zonmonitor.nl geleverd.
  2. Zonmonitor.nl maakt voor u een kleine website van 1 pagina met daarop dagelijks de productiegegevens.
  3. Zonmonitor.nl maakt voor u een middelgrote website van maximaal 8 pagina’s met daarop dagelijks de productiegegevens en andere door u gewenste en aangeleverde informatie.
  4. Zonmonitor.nl maakt voor u een grote website van 20 pagina’s of meer met daarop dagelijks de productiegegevens en andere door u gewenste en aangeleverde informatie.

Monitoringservices
De monitoring vindt plaats via 2 routes:

  1. Benchmarking door onderling vergelijken met een basisbestand dat bestaat uit de (vrijwel) optimaal georiënteerde systemen.
  2. Benchmarking op basis van KNMI-meetdata (instralingsgegevens) van één of meerdere bij uw systeem in de buurt staande KNMI-weerstation(s).

Zonmonitor.nl gaat afhankelijk van uw wensen per maand of per kwartaal rapporteren op de volgende onderwerpen:
a. U krijgt te zien hoe uw systeem presteert t.o.v. beide bovengenoemde benchmarks.
b. U krijgt direct bericht wanneer de productie van uw systeem achterblijft bij de verwachting.
c. U krijgt in beeld wanneer het nuttig (nodig) is om te reinigen.
d. U krijgt in beeld wat het effect van reiniging op uw productie is.

Kortom het geeft u de mogelijkheid om de onderhoudscontracten met uw zonnestroominstallateur(s) te optimaliseren en onafhankelijk inzicht in de prestaties van uw zonnestroominstallatie(s).

De dataservices zijn onlosmakelijk verbonden aan onze websiteservices, en onze monitoringservices. Dat wil zeggen dat dateservices wel afzonderlijk kunnen worden afgenomen, maar Website en Monitoringservices niet zonder dataservices kunnen worden afgenomen.

Geïnteresseerd?

U kunt uw interesse kenbaar maken of meer informatie opvragen bij  Willem Buiter en Dick van Zadelhoff te bereiken via het contactformulier.