Yonkers

Zon op Zoeterwoude

Initiatiefnemers

De naam zegt het helemaal: Zon op Zoeterwoude. Het hoofddoel van Zon op Zoeterwoude is om in onze eigen gemeente duurzaam energie op te wekken en te leveren. We willen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van Zoeterwoude Duurzaam 2030.

 

Duurzame energie kan zijn zonne-, wind- of waterenergie. Zon op Zoeterwoude richt zich op zonne-energie. Duurzame energie gaat over opwekken door particulieren (voor eigen gebruik), door de coöperatie (voor deelnemers) of in gemengde vormen. Duurzame energie gaat ook over besparen en efficiënt gebruik van energie. Dat zijn tastbare zaken voor vandaag en morgen.

 

Voor de collectieve zonnestroomprojecten zoekt de coöperatie actief naar particulieren, bedrijven en instellingen in Zoeterwoude die hun dak beschikbaar willen stellen. Zon op Nederland ondersteunt ons met kennis, kunde en hulpmiddelen.

Hoe werkt het

Zon op Zoeterwoude richt zich op 2 tot 4 daken in 2018/2019 voor de eerste projecten. Alle inwoners van Zoeterwoude en naaste omgeving kunnen meedoen. Je kunt in de projecten van de coöperatie participeren door zonnepanelen te financieren. Je krijgt dan gedurende tenminste 15 jaar een forse korting op je energierekening én een opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie. Dit noemt men de postcoderoosregeling (zie voor uitleg: postcoderoos).

 

De kosten zullen circa € 300,- per certificaat van 250 kWh gaan bedragen. Dit is ongeveer de gemiddelde opbrengst van 1 paneel over 15 jaar. De benodigde inleg heb je (bij de huidige belasting en stroomprijzen) in circa 7 tot 8 jaar terugverdiend. Maar belangrijker: met elk zonnepaneel besparen we bijna 130 kg CO2 uitstoot. En dat elk jaar weer!

 

Wil je meedoen? Schrijf je dan in (zie blokje inschrijving). Realiseer je wel dat je niet meer stroom kunt verrekenen dan je verbruikt. Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kWh per jaar en een paneel wekt ongeveer 250 kWh op. Dus dan heb je aan 14 certificaten genoeg!

Aanmelden / inschrijven

Bent u geïnteresseerd in deelname? Ga naar onze gebruikerspagina en meld je geheel vrijblijvend aan bij Zon op Nederland. Vervolgens kan je voorinschrijven voor een project van Zon op Zoeterwoude.

 

Het is van belang om kennis te nemen van het informatie memorandum van de coöperatie en van de AFM, het informatie memorandum van de coöperatie bevat belangrijke informatie over het project en in het informatie memorandum van de AFM wordt beschreven dat de coöperatie de verplichting heeft om projecten aan te melden bij de AFM maar niet vergunningsplichtig is.

Meedoen

Meedoen is eenvoudig: je wordt lid van coöperatie Zon op Zoeterwoude en geeft aan met hoeveel certificaten je zou willen participeren in een van de projecten. Je wordt uitgenodigd voor informatieavonden en krijgt uitleg over hoe het werkt en wat er van je verwacht wordt. Het leuke van een coöperatie is: we doen het samen!

Locatie Project

Kaasboerderij Van Veen heeft de intentie uitgesproken 1 dak beschikbaar te stellen aan Zon op Zoeterwoude. De overeenkomst tussen kaasboerderij Van Veen en Zon op Zoeterwoude is hiervoor getekend. Het dak is gelegen aan de Weipoortseweg 72a, herkenbaar voor alle inwoners en heeft veel zonpotentie. Je kan elders op deze pagina voorinschrijven op het project. Er valt nog zoveel zonnestroom te oogsten! Laten we het samen doen!